Ugrás a tartalomra

Mi a menny, vagyis az ég?

Mi a menny, vagyis az ég?

A Biblia válasza

 Az „ég” szónak a Bibliában három alapjelentése van: 1. fizikai ég, 2. szellembirodalom, 3. felmagasztalt helyzet. A szövegkörnyezet segít eldönteni a helyes jelentést. a

  1.   Fizikai ég. Ebben az értelemben az „ég” a föld légkörét jelenti, ahol a szél fúj, a madarak repülnek, a felhőből eső és hó hull, valamint villámlik (Zsoltárok 78:26; Példabeszédek 30:19; Ézsaiás 55:10; Lukács 17:24). A világűrt is jelenti, azt a helyet, ahol a nap, a hold és a csillagok vannak (5Mózes 4:19; 1Mózes 1:1).

  2.   Szellembirodalom. Az „ég” kifejezés szellemi égre, szellembirodalomra is utal, a létformának egy magasabb szintjére, amely a világegyetemen kívül van (1Királyok 8:27; János 6:38). Itt lakik Jehova Isten, aki „Szellem”, valamint az angyalok, azok a szellemi lények, akiket ő teremtett (János 4:24; Máté 24:36). Időnként az „ég” a hűséges angyalokat jelképezi, azaz a szentek gyülekezetét (Zsoltárok 89:5–7).

     A Biblia akkor is használja az „ég” kifejezést, amikor a szellembirodalom egy bizonyos részére utal, arra a helyre, ahol Jehova tartózkodik, a lakhelyére (1Királyok 8:43, 49; Héberek 9:24; Jelenések 13:6). Például: A Biblia megjövendölte, hogy Sátánt és a démonait ki fogják vetni az égből, és nem lehetnek tovább Jehova jelenlétében. Ennek ellenére ők ezután is a szellembirodalomhoz tartoznak (Jelenések 12:7–9, 12).

  3.   Felmagasztalt helyzet. A Szentírás az „ég” kifejezést akkor is használja, amikor magas pozícióra utal, többnyire uralkodói hatalommal összefüggésben.

Milyen hely a menny?

 A szellembirodalomban aktív tevékenység folyik, ugyanis több százmillió szellemteremtmény teljesíti Jehova szavát (Zsoltárok 103:20, 21; Dániel 7:10).

 A Biblia úgy beszél a mennyről, vagyis az égről, mint ahol ragyogó fényesség van (1Timóteusz 6:15, 16). Ezékiel próféta egy látomás alapján azt írta róla, hogy ragyogóan fényes, Dániel pedig egy tűzfolyamot látott az égben (Ezékiel 1:26–28; Dániel 7:9, 10). Az ég szent, tiszta és gyönyörű (Zsoltárok 96:6; Ézsaiás 63:15; Jelenések 4:2, 3).

 Lenyűgöző az a kép, amelyet a Biblia fest az égről (Ezékiel 43:2, 3). Az ember mégsem tudja teljesen megérteni, milyen az ég, mert az minden elképzelést felülmúl.

a Az a héber kifejezés, amelyet az „ég” szóval fordítanak, valószínűleg a ’magas’ vagy ’magasztos’ alapszóból származik (Példabeszédek 25:3; The New Brown, Driver, and Briggs Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, 1029. o.).

b McClintock és Strong Cyclopædiája (IV. köt. 122. o.) megállapítja, hogy az Ézsaiás 65:17-ben szereplő új egek „egy új kormányzatot, új királyságot” jelent.