Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Jehova Tanúi

magyar

Mi a keresztelkedés?

Mi a keresztelkedés?

A Biblia válasza

A keresztelkedés a bemerítésre utal, és teljes víz alá merülést jelent. * Ezért történt, hogy Jézus egy folyóban keresztelkedett meg (Máté 3:13, 16). Így keresztelte meg Fülöp az etióp férfit, hiszen azt olvassuk róluk, hogy „mindketten bementek a vízbe” (Cselekedetek 8:36–40).

Mit jelképez a keresztelkedés?

A Biblia a temetéshez hasonlítja a keresztelkedést (Róma 6:4; Kolosszé 2:12). A keresztelkedés azt jelképezi, hogy valakinek meghal a korábbi énje, és keresztényként új életet kezd, melyet Istennek szentel. Ha hiszünk Jézus Krisztus váltságáldozatában, a keresztelkedés és az ehhez vezető lépések által Isten lehetővé teszi, hogy tiszta lelkiismeretünk lehessen (1Péter 3:21). Ezért tanította Jézus a követőinek azt, hogy keresztelkedjenek meg (Máté 28:19, 20).

A keresztelkedés eltörli a bűnöket?

Nem. A Biblia szerint csakis Jézus kiontott vére törölheti el a bűneinket (Róma 5:8, 9; 1János 1:7). De a váltságáldozat csak akkor válik a javunkra, ha hiszünk Jézusban, összhangban élünk a tanításaival, és megkeresztelkedünk (Cselekedetek 2:38; 3:19).

Alátámasztja a Biblia a csecsemők keresztelését?

Nem. A Bibliában nem olvasunk a csecsemők kereszteléséről. Néhány egyházban szertartásszerűen „megkeresztelik” a kisbabákat (vizet öntenek vagy hintenek a fejükre), és nevet adnak nekik. Viszont a Szentírás szerint csak akkor keresztelkedhetünk meg, ha elég idősek vagyunk ahhoz, hogy meg tudjuk érteni az Isten királyságáról szóló jó hírt, és hinni tudjunk benne (Cselekedetek 8:12). A keresztelkedés előtt szükséges, hogy halljunk Isten szaváról, elfogadjuk azt, és megbánjuk a bűneinket, amit egy csecsemő nyilvánvalóan nem tud megtenni (Cselekedetek 2:22, 38, 41).

Továbbá a Bibliából kiderül, hogy Isten a keresztények kisgyermekeit szentnek, vagyis tisztának tekinti, ha a szüleik hűségesek hozzá (1Korintusz 7:14). Ha Isten érvényesnek tartaná a csecsemők keresztelését, akkor szükségtelen lenne figyelembe vennie a szüleik érdemeit. *

Tévhitek a keresztelkedésről

Tévhit: A bemerítés helyett elengedő, ha vizet öntenek vagy hintenek valakinek a fejére.

Tény: A Biblia szerint mindig bemerítéssel kereszteltek meg valakit. Például, amikor Fülöp tanítvány megkeresztelte az etióp férfit, azt olvassuk, hogy „bementek”, majd „kijöttek” a vízből (Cselekedetek 8:36–39). *

Tévhit: Amikor arról olvasunk a Bibliában, hogy egész családok keresztelkedtek meg, akkor ebbe a csecsemők is beleértendők. Például a Filippiben élő börtönőrről ezt írja: „ő és az övéi. . . megkeresztelkedtek mindahányan” (Cselekedetek 16:31–34).

Tény: A beszámolóból kiderül, hogy a keresztelkedők megértették „Jehova szavát”, és örvendeztek (Cselekedetek 16:32, 34). Ebből arra következtethetünk, hogy a börtönőr háznépéhez tartozó csecsemők nem voltak a keresztelkedők között, hiszen ők nem érthették meg Jehova szavát.

Tévhit: Jézus egyetértett a csecsemők keresztelésével, mivel azt mondta, hogy Isten királysága a kisgyermekeké (Máté 19:13–15; Márk 10:13–16).

Tény: Jézus nem a keresztelkedésről beszélt, amikor ezt mondta. Azt akarta megtanítani a hallgatóinak, hogy csak akkor juthatnak be Isten királyságába, ha olyanok, mint a kisgyermekek: szelídek és taníthatók (Máté 18:4; Lukács 18:16, 17).

^ 3. bek. A keresztelnek fordított görög szó a ’bemerít, bemárt’ jelentésű igéből származik. (Lásd: Theological Dictionary of the New Testament, I. kötet, 529. oldal.)

^ 10. bek. A The International Standard Bible Encyclopedia szerint „az Újszövetségben nincs példa a csecsemők megkeresztelésére”. Azt is megjegyzi, hogy ez a szokás abból fakad, hogy „tévesen túl nagy jelentőséget tulajdonítottak a keresztelkedésnek”, azt gondolva, hogy eltörli a bűnöket (I. kötet, 416–417. oldal)

^ 13. bek. A New Catholic Encyclopedia „keresztelés (a Bibliában)” címszava ezt írja: „Egyértelmű, hogy a korai egyházban bemerítéssel kereszteltek” (II. kötet, 59. oldal).