Ugrás a tartalomra

Vajon a messiási próféciák azt bizonyítják, hogy Jézus volt a Messiás?

Vajon a messiási próféciák azt bizonyítják, hogy Jézus volt a Messiás?

A Biblia válasza

 Mit jelent a „Messiás” kifejezés?

 A héber Má·síʹach (Messiás) és a görög Khri·sztoszʹ (Krisztus) szó is azt jelenti, hogy ’felkent’. Vagyis a „Jézus Krisztus” név azt jelenti, hogy ’Jézus, a felkent’ vagy ’Jézus, a Messiás’.

 Ha valakit a bibliai időkben egy különleges tisztségre jelöltek ki, azt gyakran úgy kenték fel, hogy olajat öntöttek a fejére (3Mózes 8:12; 1Sámuel 16:13). Jézust Isten nevezte ki a nagy hatalommal járó messiási tisztségre (Cselekedetek 2:36). Ám nem olajjal, hanem szent szellemmel kente fel őt (Máté 3:16).

 Elképzelhető az, hogy a messiási próféciákat nem csak egyvalaki teljesíti be?

 Nem. Ahogy az ujjlenyomat egyetlen személyhez tartozik, úgy a beteljesedett bibliai próféciák is csak egyetlen Messiást vagy Krisztust azonosítanak. Ugyanakkor a Szentírás figyelmeztet arra, hogy „hamis krisztusok és hamis próféták jönnek, és nagy jeleket meg csodákat tesznek, hogy ha lehet, félrevezessék még a választottakat is” (Máté 24:24).

 Lehetséges, hogy a Messiás még nem jött el?

 Nem. A Biblia megjövendölte, hogy a Messiás Izrael királyának, Dávidnak a leszármazottja lesz (Zsoltárok 89:3, 4). De a Dávidig visszanyúló zsidó leszármazási jegyzékek ma már nincsenek meg, valószínűleg megsemmisültek, amikor a rómaiak i. sz. 70-ben elpusztították Jeruzsálemet. a Azóta senki sem tudja bizonyítani, hogy Dávid király leszármazottja. Ám Jézus idejében ezek a leszármazási jegyzékek még léteztek, és még az ellenségei sem tudták megcáfolni, hogy Jézus Dávid leszármazottja (Máté 22:41–46).

 Hány messiási prófécia van a Bibliában?

 A messiási próféciák számát nem lehet pontosan meghatározni, ugyanis nagyon eltérő, hogy ki hogyan számolja őket. És ez még azoknál a bibliai részeknél is így van, melyek egyértelműen a Messiásra vonatkoznak. Például az Ézsaiás 53:2–7 több részletet is megemlít a Messiásról. Van, aki az egészet egy próféciának tekinti, míg mások talán mindegyiket külön próféciának veszik.

 Néhány messiási prófécia, melyeket Jézus beteljesített

Prófécia

Hol található?

Beteljesedése

Ábrahám utódja

1Mózes 22:17, 18

Máté 1:1

Ábrahám fiának, Izsáknak a leszármazottja

1Mózes 17:19

Máté 1:2

Júda törzsében születik

1Mózes 49:10

Máté 1:1, 3

Dávid király leszármazottja

Ézsaiás 9:7

Máté 1:1

Szűztől születik

Ézsaiás 7:14

Máté 1:18, 22, 23

Betlehemben születik

Mikeás 5:2

Máté 2:1, 5, 6

Immánuelnek b hívják

Ézsaiás 7:14

Máté 1:21–23

Szegény családba születik

Ézsaiás 53:2

Lukács 2:7

Születése után kisgyermekeket gyilkolnak le

Jeremiás 31:15

Máté 2:16–18

Egyiptomból hívják ki

Hóseás 11:1

Máté 2:13–15

Názáretinek c hívják

Ézsaiás 11:1

Máté 2:23

Követ készíti elő az útját

Malakiás 3:1

Máté 11:7–10

I. sz. 29-ben d kenik fel Messiásnak

Dániel 9:25

Máté 3:13–17

Isten kijelenti róla, hogy a Fia

Zsoltárok 2:7

Cselekedetek 13:33, 34

Izzik benne a buzgalom Isten háza iránt

Zsoltárok 69:9

János 2:13–17

Jó hírt hirdet

Ézsaiás 61:1

Lukács 4:16–21

Nyilvános szolgálata „fényt áraszt” Galileára

Ézsaiás 9:1, 2

Máté 4:13–16

Csodákat tesz, mint Mózes

5Mózes 18:15

Cselekedetek 2:22

Mózeshez hasonlóan Isten szószólója

5Mózes 18:18, 19

János 12:49

Sokakat meggyógyít

Ézsaiás 53:4

Máté 8:16, 17

Nem hívja fel magára a figyelmet

Ézsaiás 42:2

Máté 12:17, 19

Könyörületes a szenvedőkkel

Ézsaiás 42:3

Máté 12:9–20; Márk 6:34

Megmutatja, mit tart Isten igazságosnak

Ézsaiás 42:1, 4

Máté 12:17–20

Csodálatos tanácsadó

Ézsaiás 9:6, 7

János 6:68

Ismertté teszi Jehova nevét

Zsoltárok 22:22

János 17:6

Szemléltetésekkel tanít

Zsoltárok 78:2

Máté 13:34, 35

Vezető

Dániel 9:25

Máté 23:10

Sokan nem hisznek benne

Ézsaiás 53:1

János 12:37, 38

A megütközés köve

Ézsaiás 8:14, 15

Máté 21:42–44

Semmibe veszik

Zsoltárok 118:22, 23

Cselekedetek 4:10, 11

Ok nélkül gyűlölik

Zsoltárok 69:4

János 15:24, 25

Diadalmasan bevonul Jeruzsálembe szamárháton

Zakariás 9:9

Máté 21:4–9

Gyermekek dicsérik

Zsoltárok 8:2

Máté 21:15, 16

Jehova nevében jön

Zsoltárok 118:26

János 12:12, 13

Elárulja egy barátja

Zsoltárok 41:9

János 13:18

30 ezüstért elárulják e

Zakariás 11:12, 13

Máté 26:14–16; 27:3–10

A barátai magára hagyják

Zakariás 13:7

Máté 26:31, 56

Hamisan tanúskodnak ellene

Zsoltárok 35:11

Máté 26:59–61

Nem válaszol a vádlóinak

Ézsaiás 53:7

Máté 27:12–14

Leköpik

Ézsaiás 50:6

Máté 26:67; 27:27, 30

Ütlegelik a fejét

Mikeás 5:1

Márk 15:19

Megkorbácsolják

Ézsaiás 50:6

János 19:1

Nem áll ellen, amikor bántalmazzák

Ézsaiás 50:6

János 18:22, 23

Magas rangú tisztviselők összeesküvést szőnek ellene

Zsoltárok 2:2

Lukács 23:10–12

Oszlopra szegezik a kezénél és a lábánál fogva

Zsoltárok 22:16

Máté 27:35; János 20:25

Sorsot vetnek a ruhájára

Zsoltárok 22:18

János 19:23, 24

Törvényszegők közé sorolják

Ézsaiás 53:12

Máté 27:38

Gyalázzák, sértegetik

Zsoltárok 22:7, 8

Máté 27:39–43

A bűnösökért szenved

Ézsaiás 53:5, 6

1Péter 2:23–25

Isten látszólag elhagyja

Zsoltárok 22:1

Márk 15:34

Ecetet és epét adnak neki inni

Zsoltárok 69:21

Máté 27:34

Közvetlenül a halála előtt megszomjazik

Zsoltárok 22:15

János 19:28, 29

Istenre bízza a szellemét

Zsoltárok 31:5

Lukács 23:46

Feláldozza az életét

Ézsaiás 53:12

Márk 15:37

Az áldozata váltság a bűnökért

Ézsaiás 53:12

Máté 20:28

Nem törik el a csontjait

Zsoltárok 34:20

János 19:31–33, 36

Átszúrják

Zakariás 12:10

János 19:33–35, 37

Gazdagok mellé temetik

Ézsaiás 53:9

Máté 27:57–60

Feltámad

Zsoltárok 16:10

Cselekedetek 2:29–31

Az őt eláruló férfi helyére mást választanak

Zsoltárok 109:8

Cselekedetek 1:15–20

Isten jobbján ül

Zsoltárok 110:1

Cselekedetek 2:34–36

a Egy lexikon kijelenti: „Aligha férhet hozzá kétség, hogy a zsidó törzsek és családok névjegyzékei Jeruzsálem pusztulásakor semmisültek meg, és nem korábban” (McClintock és Strong: Cyclopedia).

b A héber Immánuel név, mely azt jelenti, hogy ’velünk az Isten’, találóan írja le Jézus messiási szerepét, hiszen Jézus jelenléte a földön, valamint a csodái azt bizonyították, hogy Isten támogatja az imádóit (Lukács 2:27–32; 7:12–16).

c A „názáreti” kifejezés feltehetően a ’sarj’, ’sarjadék’ jelentésű héber néʹcer szóból ered.

d A „Dániel megjövendöli a Messiás megjelenését” című forrásanyag részletesen tárgyalja, hogy a bibliai kronológia szerint miért i. sz. 29-ben jött el a Messiás.

e Ez a prófécia Zakariás könyvében található, Máté azonban azt írja, hogy ezt a jövendölést Isten „Jeremiás próféta által” mondta (Máté 27:9). Úgy tűnik, hogy azoknak a könyveknek a gyűjteménye, melyet a Prófétáknak neveztek, olykor Jeremiás könyvével kezdődött (Lukács 24:44). Amikor Máté Jeremiást említi, valójában az egész gyűjteményre utal, mely Zakariás könyvét is magában foglalta.