Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Jehova Tanúi

magyar

Előfordul, hogy Isten meggondolja magát?

Előfordul, hogy Isten meggondolja magát?

Igen, méghozzá abban az értelemben, hogy változtat az elhatározásán, ha az emberek megváltoznak. Az ókori izraelitáknak például egy ítéletüzenet részeként ezt mondta: „Hátha szót fogadnak, és mindenki megtér az ő gonosz útjától, akkor megbánom a veszedelmet, a melyet nékik okozni gondoltam az ő cselekedeteik gonoszsága miatt” (Jeremiás 26:3, Károli-fordítás).

Sok bibliafordítás a „megbán” igét használja itt, mintha Isten hibát követett volna el, amikor csapással akarta őket sújtani. Az eredeti héber szó azonban azt is jelentheti, hogy ’valaki meggondolja magát, vagy változtat a szándékán’. Egy tudós ezt írta: „Ha az ember változtat a viselkedésén, Isten változtat az ítéletén.”

Persze az, hogy Isten meggondolhatja magát, még nem jelenti azt, hogy mindenképpen így kell tennie. Nézzünk néhány helyzetet, amikor Isten nem gondolta meg magát:

  • Nem hagyta, hogy Bálák rávegye, hogy a szándékán változtatva megátkozza Izrael nemzetét (4Mózes 23:18–20).

  • Amikor Izrael királya, Saul újra meg újra azt tette, ami helytelen, Isten nem változtatott azon az elhatározásán, hogy mást tesz királlyá helyette (1Sámuel 15:28, 29).

  • Isten az ígéretéhez híven örökre pappá teszi a Fiát. Ezen nem változtat (Zsoltárok 110:4).

Nem azt mondja a Biblia, hogy Isten soha nem változik meg?

Valóban ír ilyet: „én vagyok Jehova, én meg nem változom” (Malakiás 3:6). Egy másik helyen úgy fogalmaz, hogy Istennél „nincsen változás, nem fordul, mint az árnyék” (Jakab 1:17). Ez azonban nem mond ellent annak, amit a Biblia arról ír, hogy Isten meggondolja magát. Olyan értelemben nem változik, hogy a személyisége mindig ugyanolyan marad, valamint a szeretetről és az igazságosságról mindig ugyanúgy fog gondolkodni (5Mózes 32:4; 1János 4:8). Mindamellett különböző helyzetekben adhat különböző utasításokat az embereknek. Például ellentétes utasításokat adott két egymást követő csatában Dávid királynak, de ő így is mind a kétszer győzni tudott (2Sámuel 5:18–25).

Megbánta Isten, hogy embert teremtett?

Nem. Csak amiatt bánkódik, hogy a legtöbb ember elfordul tőle. A Biblia ezt írja az özönvíz előtti időszakról, Noé idejéről: „Jehova ezért sajnálta, hogy embert alkotott a földön, és bánkódott a szívében” (1Mózes 6:6). Ebben a versben a „sajnál” kifejezés egy olyan héber szóból ered, mely azt is jelentheti, hogy ’meggondolja magát’. Azért változott meg az özönvíz előtt élt emberekről a véleménye, mert gonoszak lettek (1Mózes 6:5, 11). Bár sajnálta, hogy ők rossz útra tértek, az egész emberiséggel kapcsolatban nem változott meg a szándéka. Az özönvíz idején gondoskodott megmentésről felhasználva Noét és a családját (1Mózes 8:21; 2Péter 2:5, 9).