Ugrás a tartalomra

Vajon a Biblia szerint a föld lapos?

Vajon a Biblia szerint a föld lapos?

A Biblia válasza

 Nem, a Biblia nem mondja azt, hogy a föld lapos. a Bár a Biblia nem tudományos könyv, soha nem mond ellent a tudományos tényeknek. A benne található gondolatok „megbízhatóak, most és mindörökké” (Zsoltárok 111:8).

 Mit jelent a Bibliában az a kifejezés, hogy a „föld négy sarka”?

 A Bibliában a „föld minden sarka” és a „föld négy sarka” kifejezéseket nem szó szerint kell érteni, mintha a földnek sarkai vagy határai lennének (Jób 37:3; Ézsaiás 11:12). Ezek nyilvánvalóan szóképek, melyek az egész földre utalnak. A Biblia hasonlóan beszél a négy égtájról is (Lukács 13:29).

 A „sarok” szóval visszaadott héber kifejezés valószínűleg egy idióma, mely a „szárnyak” szóból ered. A The International Standard Bible Encyclopedia szerint „mivel a madár a szárnyával betakarja a fiókáit, [ez a héber kifejezés] bárminek a határait jelentheti, amit kifeszítenek”. Ugyanez a forrásmű hozzáfűzi, hogy a Jób 37:3-ban és az Ézsaiás 11:12-ben használt kifejezés „partokat, határokat, vagy a szárazföld felszínének a széleit jelenti”. b

 Mi a helyzet azzal, amikor az Ördög megkísértette Jézust?

 Amikor az Ördög megkísértette Jézust, magával vitte „egy rendkívül magas hegyre, és megmutatta neki a világ összes királyságát és azok hatalmát” (Máté 4:8). Némelyek szerint a Biblia itt azt tanítja, hogy mivel az egész világ látható a föld egyetlen pontjáról, ezért a föld lapos. Ám úgy tűnik, hogy itt a „rendkívül magas hegy” egy metafora, nem pedig egy valódi helyszín. Vizsgáljuk meg, miért észszerű erre következtetni.

  •   Nem létezik olyan hegy a földön, ahonnan a világ összes királysága látható lenne.

  •   Az Ördög nemcsak a világ összes királyságát mutatta meg Jézusnak, hanem „azok hatalmát” is. Ilyen részletek nem láthatóak a távolból. Tehát az Ördög valamiféle látomás által mutathatta be ezeket Jézusnak, amit ahhoz hasonlíthatnánk, mint amikor kivetítővel mutatunk képeket valakinek a föld különböző tájairól.

  •   A Lukács 4:5-ben található párhuzamos beszámolóban azt olvashatjuk, hogy az Ördög „egy szempillantás alatt megmutatta neki a lakott föld összes királyságát”. Szabad szemmel ezt lehetetlen lenne egy embernek látnia. Ez azt sejteti, hogy az Ördög olyan módszerrel kísértette meg Jézust, amihez nem csupán az emberi látásra volt szükség.

a A Biblia úgy ír Istenről, mint „aki a föld kereksége felett lakik” (Ézsaiás 40:22). Néhány forrásmű szerint az a kifejezés, melyet itt kerekségnek adnak vissza, gömböt is jelenthet, bár ezzel nem minden tudós ért egyet. Mindenesetre a Biblia nem támogatja azt az elképzelést, hogy a föld lapos.

b Átdolgozott kiadás, 2. kötet, 4. oldal.