Ugrás a tartalomra

Mik a királyság kulcsai?

Mik a királyság kulcsai?

A Biblia válasza

 A királyság kulcsai azt a felhatalmazást jelképezik, hogy valaki megnyissa az emberek előtt az utat, hogy bemenjenek „Isten királyságába” (Máté 16:19; Cselekedetek 14:22). a Jézus Péternek adta „az egek királyságának kulcsait”. Ez azt jelenti, hogy Péter lett felhatalmazva, hogy feltárja, hogy azok, akiknek van hitük, bemehetnek az égi királyságba, ha megkapják Isten szent szellemét.

Kiknek az érdekében lettek használva a kulcsok?

 Péter Istentől kapott hatalmánál fogva három csoportból valók előtt nyitotta meg a lehetőséget, hogy bemenjenek a királyságba:

  1.   Zsidók és zsidó vallásra áttért emberek. Röviddel Jézus halála után Péter arra buzdított egy zsidó hívőkből álló sokaságot, hogy fogadják el Jézust, mint akit Isten kiválasztott, hogy uralkodjon a királyságban. Péter rávilágított, hogy mit kell tenniük ahhoz, hogy megmentésben részesüljenek. Így megnyitotta számukra az utat, hogy bemenjenek a királyságba, és több ezren „szívesen fogadták a szavát” (Cselekedetek 2:38–41).

  2.   Szamáriaiak. Később Péternek a szamáriaiakhoz kellett mennie. b Ismét használta a királyság egyik kulcsát, amikor János apostollal együtt „imádkoztak értük, hogy kapjanak szent szellemet” (Cselekedetek 8:14–17). Ezáltal megnyílt az út a szamáriaiak előtt, hogy bemenjenek a királyságba.

  3.   Nem zsidók. Három és fél évvel Jézus halála után Isten feltárta Péternek, hogy a nem zsidóknak is lehetőségük lesz bemenni a királyságba. Válaszul Péter felhasználta az egyik kulcsot, vagyis tanúskodott a nem zsidóknak. Ezáltal megnyílt előttük a kapu, hogy megkapják a szent szellemet, keresztényekké váljanak, és a királyság leendő örökösei legyenek (Cselekedetek 10:30–35, 44, 45).

Mit jelent bemenni a királyságba?

 Azok, akik ténylegesen bemennek a királyságba, Jézus társuralkodói lesznek az égben. A Biblia megjövendölte, hogy trónokon fognak ülni, és „királyokként fognak uralkodni a föld felett” (Lukács 22:29, 30; Jelenések 5:9, 10).

Tévhitek a királyság kulcsaival kapcsolatban

 Tévhit: Péter dönti el, hogy ki mehet az égbe.

 Tény: A Biblia szerint Jézus Krisztus, nem pedig Péter az, „akinek ítélnie kell az élőket és a halottakat” (2Timóteusz 4:1, 8; János 5:22). Valójában maga Péter mondta, hogy Jézus az, „akit az Isten az élők és a halottak bírájául rendelt” (Cselekedetek 10:34, 42).

 Tévhit: Péter döntötte el, hogy mikor használja a királyság kulcsait.

 Tény: Amikor Jézus a királyság kulcsairól beszélt, ezt mondta Péternek: „Bármit kötsz is meg a földön, az meg lesz kötve az egekben, és bármit oldasz is fel a földön, az fel lesz oldva az egekben” (Máté 16:19). Ezt a megállapítást némelyek úgy értelmezik, hogy Péter határozza meg, hogy milyen döntések szülessenek az égben, de az eredeti görög igékből kiderül, hogy Péter azt követően hoz döntéseket, hogy az égben valami már el lett döntve, nem pedig azt megelőzően. c

 A Biblia rámutat, hogy Péter elfogadta az égből kapott irányítást, hogy mikor használja a királyság kulcsait. Például követte Isten utasításait, hogy mikor használja a harmadik kulcsot (Cselekedetek 10:19, 20).

a A „kulcs” kifejezés időnként felhatalmazást és felelősséget jelképez (Ézsaiás 22:20–22; Jelenések 3:7, 8).

b A szamáriaiak vallása eltért a judaizmustól, de néhány tanítást és szokást átvettek a mózesi törvényből.

c Lásd a Magyarázatos Bibliában a Máté 16:19-hez tartozó magyarázó jegyzetet.