Ugrás a tartalomra

Kik az angyalok?

Kik az angyalok?

A Biblia válasza

 Az angyalok olyan teremtmények, akiknek nagyobb a hatalmuk, és több mindenre képesek, mint az emberek (2Péter 2:11). Az égben, azaz a szellembirodalomban élnek, egy magasabb létformában, mint amilyen a fizikai világegyetemben van (1Királyok 8:27; János 6:38). Éppen ezért szellemeknek is nevezik őket (1Királyok 22:21; Zsoltárok 18:10).

Honnan származnak az angyalok?

 Isten teremtette az angyalokat Jézus által, akiről a Biblia azt írja, hogy „az egész teremtés elsőszülötte”. Hogy milyen szerepet adott Isten Jézusnak a teremtésben, arról a következőt olvashatjuk: „általa teremtetett minden más az egekben és a földön, a láthatók és a láthatatlanok”, köztük az angyalok is (Kolosszé 1:13–17). Az angyalok nem kötnek házasságot, és nem hoznak létre utódokat (Márk 12:25). Ők az „igaz Isten fiai”, akiket külön-külön teremtett meg (Jób 1:6).

 Az angyalok még a föld teremtése előtt, a távoli múltban lettek megalkotva. Amikor Isten megteremtette a földet, minden angyal „lelkendezve kiáltott” (Jób 38:4–7).

Hány angyal van?

 A Biblia nem határozza meg a pontos számukat, de rámutat, hogy mérhetetlenül sokan vannak. Például János apostol az egyik látomásában több százmillió angyalt látott (Jelenések 5:11).

Van az angyaloknak nevük és egyéniségük?

 Igen. A Biblia két angyalra, Mihályra és Gábrielre név szerint utal (Dániel 12:1; Lukács 1:26). a Más angyalokkal kapcsolatban is említi, hogy van nevük, bár nem tárja fel azokat (1Mózes 32:29; Bírák 13:17, 18).

 Az angyaloknak van önálló személyiségük, és tudnak kommunikálni egymással (1Korintusz 13:1). Képesek gondolkodni, és szavaikkal dicsérni Istent (Lukács 2:13, 14). Szabadon választhatnak a helyes és a helytelen között, ami abból is látszik, hogy néhányan bűnt követtek el, amikor csatlakoztak Sátánhoz, az Ördöghöz az Isten elleni lázadásban (Máté 25:41; 2Péter 2:4).

Az angyalok között is vannak tisztségek?

 Igen. Mihály arkangyal a legnagyobb közöttük, erőben és hatalomban egyaránt (Júdás 9; Jelenések 12:7). A szeráfok magas tisztséget betöltő angyalok, akik Jehova trónjának közelében vannak (Ézsaiás 6:2, 6). A kerubok szintén magas tisztséget töltenek be, és különleges feladataik vannak. Például kerubok őrizték az Éden kertjének bejáratát, miután Isten kiűzte onnan Ádámot és Évát (1Mózes 3:23, 24).

Segítenek az angyalok az embereknek?

 Igen. Isten felhasználja a hűséges angyalait, hogy segítsen az embereknek.

  •   Isten az angyalokon keresztül irányítja a szolgáit a királysága jó hírének hirdetésében (Jelenések 14:6, 7). Ez az irányítás azoknak is hasznos, akik hirdetik a jó hírt, és azoknak is, akik hallják azt (Cselekedetek 8:26, 27).

  •   Az angyalok segítenek megvédeni a keresztény gyülekezetet a gonosz emberek káros befolyásától (Máté 13:49).

  •   Az angyalok vezetik és védelmezik azokat, akik hűek Istenhez (Zsoltárok 34:7; 91:10, 11; Héberek 1:7, 14).

  •   Nemsokára az angyalok Jézus Krisztus oldalán fognak harcolni, hogy véget vessenek a gonoszságnak, szabadulást hozva ezzel az emberiségnek (2Tesszalonika 1:6–8).

Mindenkinek van saját őrangyala?

 Bár az angyalok segítenek a keresztényeknek, hogy jó kapcsolatban maradjanak Istennel, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy Isten minden szolgája mellé kijelöl egy-egy őrangyalt (Máté 18:10). b Az angyalok nem védik meg Isten szolgáit minden egyes nehézségtől vagy kísértéstől. A Biblia szerint Isten gyakran úgy készíti el „a kivezető utat”, hogy bölcsességet és erőt ad a kitartáshoz (1Korintusz 10:12, 13; Jakab 1:2–5).

Téves elképzelések az angyalokról

 Tévhit: Minden angyal jó.

 Tény: A Biblia szerint vannak „gonosz szellemi erők”, és megemlíti „az angyalokat, akik vétkeztek” (Efézus 6:12; 2Péter 2:4). Ezek a gonosz angyalok a démonok, akik csatlakoztak Sátánhoz az Isten elleni lázadásban.

 Tévhit: Az angyalok halhatatlanok.

 Tény: A gonosz angyalok, Sátánnal, az Ördöggel együtt el lesznek pusztítva (Júdás 6).

 Tévhit: Az emberek a haláluk után angyalok lesznek.

 Tény: Az angyalok Isten különálló teremtményei, nem pedig feltámasztott emberek (Kolosszé 1:16). Azokat az embereket, akik égi életre támadnak fel, Isten halhatatlan élettel ajándékozza meg (1Korintusz 15:53, 54). Ők magasabb állásba kerülnek az angyaloknál (1Korintusz 6:3).

 Tévhit: Az angyalok azért vannak, hogy szolgálják az embereket.

 Tény: Az angyalok Isten parancsait hajtják végre, nem a mieinket (Zsoltárok 103:20, 21). Még Jézus is elismerte, hogy közvetlenül az angyalokhoz nem fordulhatna segítségért, hanem csak Istenhez (Máté 26:53).

 Tévhit: Imádkozhatunk az angyalokhoz, hogy segítsenek nekünk.

 Tény: Az ima az imádatunk része, mely Jehova Istent illeti meg (Jelenések 19:10). Csak Istenhez imádkozhatunk Jézus által (János 14:6).

a Egyes bibliafordítások az Ézsaiás 14:12-ben a „Lucifer” kifejezést használják, és ebből néhányan arra következtettek, hogy Lucifer annak az angyalnak a neve, aki Sátán, az Ördög lett. Azonban az itt használt eredeti héber szó azt jelenti, hogy ’fényesség’. A szövegkörnyezetből kitűnik, hogy ez a kifejezés nem Sátánra, hanem a babiloni dinasztiára utal, melyet Isten megalázott annak önteltsége miatt (Ézsaiás 14:4, 13–20). A „fényesség” kifejezéssel kigúnyolta a babiloni dinasztiát, miután az megbukott.

b Abból a beszámolóból, mely arról szól, hogy Péter kiszabadult a börtönből, néhányan arra következtettek, hogy Péternek volt személyes őrangyala (Cselekedetek 12:6–16). Azonban amikor a tanítványok úgy fogalmaztak, hogy „[Péter] angyala az”, talán tévesen azt gondolták, hogy egy Pétert képviselő, hírvivő angyal jött hozzájuk, nem pedig maga Péter.