Ugrás a tartalomra

Ki volt Keresztelő János?

Ki volt Keresztelő János?

A Biblia válasza

 Keresztelő János Isten prófétája volt (Lukács 1:76). Jézus előtt született, és i. sz. 32-ben halt meg. Isten azzal a feladattal bízta meg, hogy készítse elő a Messiás, vagyis a Krisztus útját. Ezt úgy tette, hogy hirdette Isten üzenetét a zsidóknak, hogy segítsen nekik visszatérni Istenhez (Márk 1:1–4; Lukács 1:13, 16, 17).

 János üzenete segített az őszinte embereknek felismerni, hogy a názáreti Jézus a megígért Messiás (Máté 11:10). János arra ösztönözte a hallgatóit, hogy bánják meg a bűneiket, és ennek jelképeként keresztelkedjenek meg (Lukács 3:3–6). Azért hívják Keresztelő Jánosnak, mert sokakat megkeresztelt. Közülük a legfontosabb ember Jézus volt (Márk 1:9). a

Ebben a cikkben a következőkről lesz szó:

 Miért volt Keresztelő János különleges?

 A szolgálatával egy próféciát teljesített be, ő volt a megjövendölt követ (Malakiás 3:1; Máté 3:1–3). Az volt a küldetése, hogy egy „felkészített népet állítson Jehova elé”, vagyis segített a zsidóknak, hogy könnyebben elfogadják majd Jehova Isten legfőbb képviselőjének, Jézus Krisztusnak az üzenetét (Lukács 1:17).

 Jézus azt mondta, hogy „nem született nagyobb ember Keresztelő Jánosnál, de az egek királyságában a legkisebb is nagyobb nála” (Máté 11:11). Mivel János nem csupán egy próféta volt, hanem a megjövendölt követ is, Istennek egyetlen korábban élt szolgája sem nagyobb nála. Jézus arra is rávilágított, hogy János nem fog királyként uralkodni Isten égi királyságában. b Ez a hűséges próféta ugyanis még azelőtt meghalt, hogy Krisztus lehetővé tette, hogy egyes emberek az égben éljenek (Héberek 10:19, 20). János a földön élhet majd örökké Isten királyságának az uralma alatt (Zsoltárok 37:29; Lukács 23:43).

 Kik voltak Keresztelő János szülei?

 Zakariás és a felesége, Erzsébet. Zakariás zsidó pap volt. János születése csodának számított, hiszen az édesanyja meddő volt, és a férjével már „mind a ketten idősek voltak” (Lukács 1:5–7, 13).

 Ki ölette meg Keresztelő Jánost?

 Jánost Heródes Antipasz király lefejeztette. A felesége, Heródiás bujtotta fel erre, mivel gyűlölte Jánost. János ugyanis szóvá tette, hogy Heródes, aki zsidónak tartotta magát, törvénytelen házasságban él Heródiással (Máté 14:1–12; Márk 6:16–19).

 Vajon Keresztelő János és Jézus vetélytársak voltak?

 A Biblia egyáltalán nem támasztja alá ezt a nézetet (János 3:25–30). Sőt, János nyíltan elismerte, hogy az ő feladata az, hogy előkészítse az utat a Messiásnak. Ezt mondta róla: „azért keresztelek vízben, hogy Izrael megismerje őt.” Majd hozzátette: „ő az Isten Fia” (János 1:26–34). Tehát János nagyon örült annak, hogy Jézus szolgálata eredményes.

a Jézus „nem követett el bűnt” (1Péter 2:21, 22). Ezért a keresztelkedése nem a megbánás jelképe volt, hanem azt bizonyította, hogy készen áll arra, hogy Isten akaratát tegye. Ez azt is magában foglalta, hogy feláldozza az életét értünk (Héberek 10:7–10).

b Lásd a „Kik mennek a mennybe?” című cikket.