Ugrás a tartalomra

Helyes a képek vagy szobrok imádata?

Helyes a képek vagy szobrok imádata?

A Biblia válasza

 Nem, nem helyes. Egy katolikus enciklopédia így ír arról a törvényről, melyet Isten Izrael nemzetének adott: „Különböző bibliai beszámolókból egyértelmű, hogy Isten igaz imádói nem használtak képeket vagy szobrokat” (New Catholic Encyclopedia). Érdemes megvizsgálni a következő bibliaverseket:

  •   „Ne készíts magadnak faragott képmást, vagy ahhoz hasonló alakot, ami fenn van az egekben, vagy lenn van a földön, vagy ami a vizekben van a föld alatt. Ne hajolj meg előttük, és ne hagyd magad rávenni a szolgálatukra, mert én, Jehova, a te Istened olyan Isten vagyok, aki kizárólagos odaadást vár el” (2Mózes 20:4, 5). Mivel Isten „kizárólagos odaadást” követel tőlünk, nem tetszik neki, ha képeket, szobrokat, bálványokat, ikonokat vagy ehhez hasonlókat imádunk.

  •   „Senki másnak nem adom dicsőségemet, sem dicséretemet a faragott képmásoknak” (Ézsaiás 42:8). Isten azt sem fogadja el, ha valaki képek vagy szobrok segítségével próbálja őt imádni. Amikor egyes izraeliták egy aranyborjút mintázó szobor által akarták imádni, azt mondta, hogy a nép „vétkezett” (2Mózes 32:7–9, Katolikus fordítás).

  •   „Nem szabad azt hinnünk, hogy az isteni Lény aranyhoz, ezüsthöz vagy kőhöz hasonló, olyasmihez, amit az emberi művészet és elgondolás formált meg” (Cselekedetek 17:29). A pogány imádattal szemben, melyben gyakran használnak olyan képeket és szobrokat, melyeket „az emberi művészet és elgondolás formált meg”, a Biblia azt írja, hogy a keresztényeknek „hit által” kell járniuk, és „nem látás által” (2Korintusz 5:7).

  •   „Őrizzétek meg magatokat a bálványoktól!” (1János 5:21). Az a tanítás, miszerint Isten helyesli, ha valaki ikonok, képek vagy szobrok segítségével imádja őt, nem a Biblián alapul. Ez az Izrael nemzetének és a keresztényeknek adott parancsokból egyaránt kiderül.