Ugrás a tartalomra

„Higgy az Úr Jézusban” – Vajon a Jézusba vetett hit elég a megmentéshez?

„Higgy az Úr Jézusban” – Vajon a Jézusba vetett hit elég a megmentéshez?

A Biblia válasza

 A keresztények hisznek abban, hogy Jézus meghalt az emberiség bűneiért (1Péter 3:18). A megmentéshez azonban többre van szükség annál, mint hinni, hogy Jézus a megmentő. A démonok is tudják, hogy Jézus „az Isten Fia”, mégis pusztulás vár rájuk (Lukács 4:41; Júdás 6).

 Mit kell tennem, hogy megmentésben részesüljek?

  •   Higgy abban, hogy Jézus feláldozta az életét a bűneinkért! (Cselekedetek 16:30, 31; 1János 2:2). Ehhez abban is hinned kell, hogy Jézus valóban létezett, és hogy mindaz, amit a Biblia róla ír, igaz.

  •   Ismerd meg, mit tanít valójában a Biblia! (2Timóteusz 3:15). A Biblia szerint Pál apostol és Silás ezt mondta a börtönőrnek: „Higgy az Úr Jézusban, és megmentésben részesülsz”. Ezután pedig „hirdették [neki] Jehova a szavát” (Cselekedetek 16:31, 32). Ebből látható, hogy a börtönőr csak úgy tudott igazán hinni Jézusban, ha előbb ismeretet szerzett Isten Szavának alapvető tanításairól. Pontos ismeretre volt szüksége (1Timóteusz 2:3, 4).

  •   Bánd meg a bűneid! (Cselekedetek 3:19). A megbánás azt jelenti, hogy őszintén sajnálod azt, hogy korábban helytelenül gondolkodtál, és rossz dolgokat tettél. Mások számára is nyilvánvaló lesz, hogy megbántad a bűneid, ha nem teszel többé olyasmit, amit Isten elítél, és „megbánáshoz illő tetteket” viszel véghez (Cselekedetek 26:20).

  •   Keresztelkedj meg! (Máté 28:19). Jézus azt mondta, hogy a tanítványainak meg kell keresztelkedniük. A korábban említett börtönőr is így tett (Cselekedetek 16:33). És amikor Péter apostol egy nagy tömeget tanított Jézusról, azok, akik „örömmel fogadták, amit. . . mondott, megkeresztelkedtek” (Cselekedetek 2:40, 41).

  •   Engedelmeskedj Jézusnak! (Héberek 5:9). Jézus követőinek az életmódjából látszik, hogy megtartják mindazt, amit parancsolt (Máté 28:20). Engedelmeskednek is a szónak, nem csupán hallgatják azt (Jakab 1:22).

  •   Tarts ki mindvégig! (Márk 13:13). Jézus tanítványainak kitartásra van szükségük a megmentéshez (Héberek 10:36). Például Pál apostol attól fogva, hogy keresztény lett, Jézus tanításai szerint élt, és mindhalálig hűséges maradt Istenhez (1Korintusz 9:27).

 Szükség van bűnvalló imádságra?

 Bizonyos egyházak hívei bűnvalló imádságot mondanak a megmentésük érdekében. Ezekben az imákban általában elismerik, hogy bűnösök, és kifejezik az abba vetett hitüket, hogy Jézus meghalt a bűneikért. Azt is kérik, hogy Jézus lakjon a szívükben, és uralja az életüket. De a Biblia nem beszél arról, hogy szükség lenne ilyen formális bűnvalló imára.

 Sokan úgy gondolják, hogy ha elmondják a bűnvalló imádságot, biztosítva van az örök megmentésük. De egy ima önmagában nem biztosíték a megmentésre. Tökéletlen emberekként újra és újra követünk el hibákat (1János 1:8). Ezért tanította Jézus a követőinek, hogy rendszeresen imádkozzanak a bűneik bocsánatáért (Lukács 11:2, 4). Ezt bizonyítja az is, hogy voltak olyan keresztények, akik elveszítették az örök megmentés lehetőségét, mivel elbuktak, vagy elfordultak Istentől (Héberek 6:4–6; 2Péter 2:20, 21).

 Honnan ered a bűnvalló imádság?

 A történészek közt nincs egyetértés abban, hogy honnan ered a bűnvalló imádság hagyománya. Egyesek a reformáció idejére vezetik vissza. Mások szerint a 18. és 19. századi vallási mozgalmak idején alakult ki. Bárhogy volt is, ez a szokás nem egyeztethető össze a Bibliával. A Szentírás nem buzdít arra, hogy bármilyen imát megszokásból ismételgessünk.

a A Biblia feltárja, hogy Isten neve Jehova.