Ugrás a tartalomra

Miért Jézus nevében imádkozzunk?

Miért Jézus nevében imádkozzunk?

A Biblia válasza

 Azért kell Jézus nevében imádkoznunk Istenhez, mert Isten csak így fogadja el a közeledésünket. Jézus kijelentette: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csakis énáltalam” (János 14:6). Még ezt is mondta hűséges apostolainak: „Bizony, bizony mondom nektek, bármit kértek az Atyától, ő meg fogja adni nektek az én nevemben” (János 16:23).

Még miért fontos Jézus nevében imádkozni?

  •   A tiszteletünket fejezzük ki Jézus és az Atyja, Jehova Isten iránt (Filippi 2:9–11).

  •   Kimutatjuk, hogy megértettük: Isten Jézus halála által szerez nekünk megmentést (Máté 20:28; Cselekedetek 4:12).

  •   Elismerjük, hogy Jézus az egyetlen közbenjáró Isten és emberek között (Héberek 7:25).

  •   Tiszteletben tartjuk, hogy Jézus a főpapi szolgálata révén segíthet nekünk, hogy Isten helyeslően tekintsen ránk (Héberek 4:14–16).