Jézust az ellenségei azzal vádolták, hogy egyenlővé teszi magát Istennel (János 5:18; 10:30–33). Ám Jézus soha nem állította, hogy egyenlő lenne a Mindenható Istennel. Ezt mondta: „az Atya nagyobb nálam” (János 14:28).

Jézusról az első követői sem gondolták azt, hogy egyenlő lenne a Mindenható Istennel. Pál apostol például azt írta, hogy Isten „magasabb állásba. . . emelte” Jézust, miután feltámasztotta. Nyilvánvaló hát, hogy Pál nem hitt abban, hogy Jézus lenne a Mindenható Isten. Máskülönben hogyan tudta volna Isten felmagasztalni Jézust egy magasabb állásba? (Filippi 2:9).