Ugrás a tartalomra

Hogyan ment meg minket Jézus?

Hogyan ment meg minket Jézus?

A Biblia válasza

 Jézus azáltal menti meg a hűséges embereket, hogy az életét váltságul adta (Máté 20:28). Ezért a Biblia úgy beszél róla, mint a világ megmentőjéről (1János 4:14). Továbbá ezt írja: „senki más által nincs megmentés, mert Isten nem adott más nevet az ég alatt az emberek között, amely által megmenekülhetünk” (Cselekedetek 4:12).

 Jézus vállalta, hogy „minden emberért megízlelje a halált”, aki hisz benne (Héberek 2:9; János 3:16). Később „Isten azonban feltámasztotta őt a halottak közül”, és Jézus szellemszemélyként visszatért az égbe (Cselekedetek 3:15). Ott képes arra, hogy „teljesen megmentse azokat, akik általa járulnak Isten elé, mert mindig él, hogy szót emeljen az érdekükben” (Héberek 7:25).

Miért van szükségünk arra, hogy Jézus szót emeljen az érdekünkben?

 Mindannyian bűnösök vagyunk (Róma 3:23). A bűn falként választ el minket Istentől, és halálhoz vezet (Róma 6:23). De Jézus közbenjáró mindazok számára, akik hisznek a váltságáldozatában (1János 2:1, lábjegyzet). Szót emel az érdekükben, kérve Istent, hogy hallgassa meg az imáikat és bocsássa meg a bűneiket az ő áldozati halála alapján (Máté 1:21; Róma 8:34). Isten teljesíti Jézus kéréseit, mivel azok összhangban vannak az ő akaratával. Ő azért küldte Jézust a földre, hogy „a világ megmeneküljön általa” (János 3:17).

Elég csupán hinni Jézusban ahhoz, hogy megmeneküljünk?

 Nem. Bár a megmentésünkhöz csakugyan hinnünk kell Jézusban, ennél többre van szükség (Cselekedetek 16:30, 31). A Biblia ezt így fogalmazza meg: „ahogy a test halott szellem nélkül, úgy a hit is halott tettek nélkül” (Jakab 2:26). Tehát a megmentésünkhöz:

  •   Tanulnunk kell Jézusról és az Atyjáról, Jehováról (János 17:3).

  •   Hinnünk kell bennük (János 12:44; 14:1).

  •   Bizonyítanunk kell a hitünket azáltal, hogy engedelmeskedünk a parancsolataiknak (Lukács 6:46; 1János 2:17). Jézus ezt tanította: „Nem mindenki fog [megmenekülni], aki azt mondja nekem, hogy »Uram, Uram«, hanem csak az, aki cselekszi égi Atyám akaratát” (Máté 7:21).

  •   A nehézségek idején is ki kell mutatnunk a hitünket. Jézus ezt az egyértelmű kijelentést tette: „aki mindvégig kitart, az megmenekül” (Máté 24:13).