Ugrás a tartalomra

Miért hívják Jézust Isten Fiának?

Miért hívják Jézust Isten Fiának?

A Biblia válasza

 A Biblia gyakran nevezi Jézust úgy, hogy „Isten Fia” (János 1:49). Ez a név jól kifejezi, hogy Isten a Teremtő és minden élet forrása, beleértve Jézusét is (Zsoltárok 36:9; Jelenések 4:11). A Biblia nem tanítja azt, hogy Istennek szó szerint gyermeke született volna úgy, ahogyan az embereknek szokott.

 A Biblia az angyalokat az igaz Isten fiainak hívja (Jób 1:6). És Ádámot is, aki az első ember volt, úgy nevezi, hogy „Isten fia” (Lukács 3:38). Azonban Jézus volt Isten első teremtménye, akit közvetlenül teremtett, így a Biblia úgy beszél Jézusról, mint aki Isten legfontosabb Fia.

 Jézus az égben élt, mielőtt megszületett a földön?

 Igen. Jézus egy szellemteremtmény volt az égben, mielőtt emberként megszületett a földön. Jézus maga mondta azt, hogy az égből jött le (János 6:38; 8:23).

 Isten minden más előtt teremtette meg Jézust. Jézusról a Biblia ezt írja:

 Jézus beteljesítette a próféciát arról a személyről, „akinek származása ősidőkbe, régmúlt napokba nyúlik vissza” (Mikeás 5:2; Máté 2:4–6).

 Mit csinált Jézus, mielőtt a földre jött?

 Felmagasztalt égi állásban volt. Jézus erre utalt, amikor így imádkozott: „Atyám, dicsőíts meg. . ., és hadd kapjam meg azt a dicsőséget, amelyben akkor volt részem, amikor melletted voltam, mielőtt a világ lett” (János 17:5).

 Segített Atyjának minden mást megteremteni. Jézus mestermunkásként dolgozott Isten oldalán (Példabeszédek 8:30). A Biblia azt mondja Jézusról, hogy „általa lett megteremtve minden más az égben és a földön” (Kolosszé 1:16).

 Isten a Fiát használta fel, hogy minden mást megteremtsen. Ebbe beletartozott az összes többi szellemteremtmény és a fizikai világegyetem is (Jelenések 5:11). Ahogyan Isten és Jézus együttműködött, ahhoz hasonlítható, mint amikor egy építész és a kivitelező együtt dolgozik. Az építész elkészíti, a kivitelező pedig megvalósítja a terveket.

 Ő volt a Szó. Az emberi léte előtt Jézust a Biblia úgy nevezi, mint „a Szó” (János 1:1). Nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy Isten arra használta fel a Fiát, hogy tudnivalókkal és útmutatásokkal lássa el a többi szellemteremtményt.

 Úgy tűnik, hogy mikor Isten az emberekhez beszélt, Jézus volt a szószólója. Isten minden bizonnyal Jézuson keresztül látta el útmutatással Ádámot és Évát az Éden-kertben (1Mózes 2:16, 17). Jézus lehetett az az angyal is, aki az ókorban az izraelitákat vezette a pusztában, és akinek mindenben engedelmeskedniük kellett (2Mózes 23:20–23). a

a Nem a Szó az egyetlen angyal, aki által Isten beszélt. Például a törvényt angyalok által adta az izraelitáknak, nem az elsőszülöttje által (Cselekedetek 7:53; Galácia 3:19; Héberek 2:2, 3).