Ugrás a tartalomra

Mit jelképez a hétfejű vadállat a Jelenések 13. fejezetében?

Mit jelképez a hétfejű vadállat a Jelenések 13. fejezetében?

A Biblia válasza

 A hétfejű vadállat, melyről a Jelenések 13:1-ben olvashatunk először, az egész világot behálózó politikai rendszert jelképezi.

  •   Van ereje, trónja és hatalma, ami arra utal, hogy politikai hatalom (Jelenések 13:2).

  •   „Minden törzs, nép, nyelv és nemzet fölött” uralkodik, tehát nem egyetlen kormányt jelképez (Jelenések 13:7).

  •   Megfigyelhetők rajta annak a négy vadállatnak a jellegzetességei, melyek a Dániel 7:2–8-ban olvasható próféciában szerepelnek: külsőre egy leopárdhoz hasonlít, a lába egy medvééhez, a szája egy oroszlánéhoz, és tíz szarva van. A Dániel próféciájában lévő vadállatok bizonyos királyokat, vagyis politikai uralmakat jelképeznek, melyek egymást követik az uralkodásban (Dániel 7:17, 23). A Jelenések 13. fejezetében említett vadállat tehát a politikai uralmak összességére utal.

  •   „A tengerből” jön fel, ami azt jelenti, hogy az emberi kormányzatok az emberiség háborgó tömegéből származnak (Jelenések 13:1; Ézsaiás 17:12, 13).

  •   A Biblia azt írja, hogy a vadállat száma, vagyis neve, a 666 egy „emberi szám” (Jelenések 13:17, 18). Ebből a kifejezésből arra következtethetünk, hogy a Jelenések 13. fejezetében szereplő vadállat emberi hatalom, nem pedig szellemi vagy démoni.

 Jóllehet a nemzetek talán csak kevés dologban értenek egyet, az közös bennük, hogy mindegyik a saját hatalmát igyekszik fenntartani, és nem akarja alárendelni magát Isten Királyságának (Zsoltárok 2:2). Sőt Armageddonkor egyesített erőkkel fognak szembeszállni Isten seregével, melynek élén Jézus Krisztus áll, de ennek az összecsapásnak az lesz a vége, hogy megsemmisülnek (Jelenések 16:14, 16; 19:19, 20).

Tízszarvú, hétfejű vadállat

 A Bibliában bizonyos számoknak jelképes értelmük van. Például a tízes és a hetes szám a teljességre utal. Annak megértésében, hogy mit jelent a Jelenések 13. fejezetében szereplő vadállat tíz szarva és hét feje, a vadállat képmásával kapcsolatos látomás segít. Ezt a képmást később a Jelenések könyve egy élénkpiros vadállattal azonosítja, melynek szintén hét feje és tíz szarva van (Jelenések 13:1, 14, 15; 17:3). A Biblia azt írja, hogy ennek a vadállatnak a hét feje hét királyt, vagyis kormányzatot jelképez (Jelenések 17:9, 10).

 Ehhez hasonlóan a Jelenések 13:1-ben említett vadállat hét feje hét kormányzatot szemléltet: a főbb politikai hatalmakat, melyek a történelem folyamán domináns szerepet játszottak, és élen jártak abban, hogy elnyomják Isten népét. Ezek név szerint: Egyiptom, Asszíria, Babilon, a méd–perzsa birodalom, Görögország, Róma és az angol-amerikai hatalom. Ha a tíz szarv az összes független államot jelképezi, kicsiket és nagyokat egyaránt, akkor az egyes szarvakon látható diadémok vagy koronák azt jelzik, hogy minden nemzet egy időben uralkodik az éppen hatalmon lévő legfőbb hatalommal.