Ugrás a tartalomra

Isten országa az emberek szívében van?

Isten országa az emberek szívében van?

A Biblia válasza

 Nem, az Isten országa, azaz Isten királysága kifejezés nem a keresztények szívállapotára utal. a A Bibliából megtudjuk, hogy hol található valójában, ugyanis azt írja, hogy ez „az egek királysága” (Máté 4:17). Nézzük meg, hogyan utal a Biblia arra, hogy ez egy valódi kormányzat, mely az égből uralkodik.

 A Biblia nem tanítja, hogy az égi királyság a szívekben van, vagyis hogy az emberek szívén keresztül uralkodik. Arról azonban ír, hogy a királyság szava vagy a királyság jó híre hatással lehet a szívünkre (Máté 13:19; 24:14).

Mit jelent az, hogy „Isten országa ti bennetek van”?

 Némelyek össze vannak zavarodva, és nem tudják pontosan, hogy hol is van a királyság, mert egyes bibliafordításokban a Lukács 17:21 félreérthetően fogalmaz. Például a Károli-fordítás azt írja, hogy „Isten országa ti bennetek van”. Hogy pontosan megérthessük ezt a verset, meg kell vizsgálnunk a szövegkörnyezetet.

Isten királysága nem Jézus konok, gyilkos szándékú ellenségeinek a szívében volt

 Jézus a farizeusokhoz beszélt, azokhoz a vallási vezetőkhöz, akik nem fogadták el őt, és kitervelték a meggyilkolását (Máté 12:14; Lukács 17:20). Vajon logikus arra következtetnünk, hogy a királyság ezeknek a konok embereknek a szívállapota volt? Jézus ezt mondta nekik: „belül tele vagytok képmutatással és törvénytelenséggel” (Máté 23:27, 28).

 Más fordítások egyértelművé teszik, hogy mire gondolt Jézus, amikor a Lukács 17:21-ben feljegyzett szavakat mondta: „Isten országa közöttetek van” (Katolikus fordítás; kiemelés tőlünk). Az égi királyság a farizeusok között volt abban az értelemben, hogy az, akit Isten kinevezett királynak, ott állt előttük (Lukács 1:32, 33).

a Sok keresztény felekezet azt tanítja, hogy Isten királysága az emberekben, vagyis a szívükben lakozik. Például az Egyesült Államokban a déli baptisták kongresszusán kijelentették, hogy Isten királysága részben „Isten uralma az egyén szívében és életében”. Ehhez hasonlóan XVI. Benedek pápa A Názáreti Jézus című könyvében megjegyezte, hogy „Isten országa a halló szív útján jön el”.