Ugrás a tartalomra

Hány neve van Istennek?

Hány neve van Istennek?

A Biblia válasza

 Istennek csak egy személyes neve van. A héber írásmódja יהוה, melyet magyarul általában úgy adnak vissza, hogy Jehova. a Isten az egyik prófétáján, Ézsaiáson keresztül ezt mondta: „Én vagyok Jehova. Ez a nevem” (Ézsaiás 42:8). Ez a név körülbelül 7000-szer fordul elő az ókori bibliai kéziratokban, sokkal többször, mint bármely más, Istenre utaló kifejezés, vagy mint bárki másnak a neve. b

Vannak Jehovának más nevei is?

 Bár a Biblia csak egy személyes névvel illeti Istent, sokféle címet és kifejezést használ, amikor rá utal. Az alábbiakban felsorolt címek és kifejezések Jehova személyiségének egy-egy vonását emelik ki.

Cím

Hivatkozás

Jelentés

Az Alfa és az Omega

Jelenések 1:8; 21:6; 22:13

„Az első és az utolsó” vagy „a kezdet és a vég”. Ez arra utal, hogy Jehova előtt nem létezett mindenható Isten, és utána sem lesz (Ézsaiás 43:10). Az alfa és az ómega a görög ábécé első és utolsó betűje.

Allah

Az arab nyelvből származó „Allah” szó nem név, hanem egy cím, melynek jelentése ’Isten’. Az arab és egyéb nyelvű bibliafordítások az „Allah” szót az „Isten” megfelelőjeként használják.

Atya

Máté 6:9

Életadó.

Boldog Isten

1Timóteusz 1:11

Öröm és boldogság jellemzi (Zsoltárok 104:31).

Fazekas

Ézsaiás 64:8

Hatalma van a nemzetek felett és az emberek felett egyénenként is, éppúgy, ahogy a fazekasnak hatalma van az agyag felett (Róma 9:20, 21).

Féltékeny

2Mózes 34:14

Nem tűr versengést az imádatban. Az eredeti héber kifejezés úgy is visszaadható, hogy „nem tűr vetélytársakat”, vagy „arról ismert, hogy kizárólagos odaadást vár el”.

Ima Meghallgatója

Zsoltárok 65:2

Személyesen hallgatja meg mindazoknak az imáit, akik hittel fordulnak hozzá.

Isten

1Mózes 1:1

Az, akit/amit imádnak; valaki hatalmas. A héber ʼEló·hímʹ szó többes számú alak, mely Jehova fenségét, méltóságát vagy kiválóságát fejezi ki.

Isteneknek Istene

5Mózes 10:17

A legfelségesebb Isten, szembeállítva a „hiábavaló istenekkel”, akiket némelyek imádnak (Ézsaiás 2:8).

Kőszikla

Zsoltárok 18:2, 46

Biztos menedék és a megmentés forrása.

Legfelségesebb

Zsoltárok 47:2

A legfőbb pozíciót tölti be.

Legfőbb Úr

1Mózes 15:2

Övé a legfőbb hatalom. Héberül ʼAdhó·nájʹ.

Legszentebb

Példabeszédek 9:10

Mindenki másnál szentebb (erkölcsileg tiszta, makulátlan).

Megmentő

Ézsaiás 45:21

Megóv a veszélytől vagy a pusztulástól.

Megváltó

Ézsaiás 41:14

Megszabadítja az emberiséget a bűntől és a haláltól, mintegy visszavásárolja Jézus Krisztus váltságáldozata alapján (János 3:16).

Mindenható

1Mózes 17:1

Legyőzhetetlen hatalma van. A héber ʼÉl sad·dajʹ (mindenható Isten) kifejezés hétszer fordul elő a Bibliában.

Nagy Alkotó

Zsoltárok 149:2

Ő hozott létre mindent (Jelenések 4:11).

Nagy Oktató

Ézsaiás 30:20, 21

Hasznos tanításról és útmutatásról gondoskodik (Ézsaiás 48:17, 18).

Öregkorú

Dániel 7:9, 13, 22

Nem volt kezdete. Öröktől fogva létezik, mielőtt bárki vagy bármi létrejött volna (Zsoltárok 90:2).

Örökkévalóság Királya

1Timóteusz 1:17

A legfőbb hatalom mindig is az övé volt és az övé is lesz.

Pásztor

Zsoltárok 23:1

Törődik az imádóival.

Seregeknek Ura

Ézsaiás 1:9; Róma 9:29 (Károli-fordítás)

„A seregek Jehovája”, angyalok hatalmas seregeinek parancsol (Róma 9:29, A Szentírás új világ fordítása).

Teremtő

Ézsaiás 40:28

Ő hozott létre mindent.

Úr

Zsoltárok 135:5

Tulajdonos. Héberül ʼÁ·dhónʹ és ʼAdhó·nímʹ.

Vagyok, aki vagyok

2Mózes 3:14 (Újfordítású revideált Biblia)

Azzá válik, amivé szükséges válnia ahhoz, hogy megvalósítsa a szándékát. Ezt a kifejezést úgy is fordítják, hogy „azzá válok, amivé válni akarok” (A Szentírás új világ fordítása). Ez a leírás segít megérteni, hogy mit jelent a Jehova név, melyet a Biblia a következő versben említ meg (2Mózes 3:15).

Helyszínek elnevezése a Héber iratokban

 A Bibliában bizonyos helyszíneknek a neve tartalmazza Isten nevét, de ezek egyike sem tekinthető Isten másik nevének.

Helyszín neve

Hivatkozás

Jelentés

Jehova-Jire

1Mózes 22:13, 14

’Jehova gondoskodni fog’.

Jehova-Nisszi

2Mózes 17:15

’Jehova a zászlóm’. Jehova olyan Isten, aki köré odagyűlhet a népe, hogy védelmet és segítséget kapjon tőle (2Mózes 17:13–16).

Jehova-Salom

Bírák 6:23, 24

’Jehova béke’.

Miért fontos ismerni és használni Isten nevét?

  •   Jehovának minden bizonnyal fontos a neve, hiszen több ezerszer beleíratta a Bibliába (Malakiás 1:11).

  •   Isten Fia, Jézus újra meg újra kiemelte, mennyire fontos Isten neve. Például így imádkozott Jehovához: „szenteltessék meg a neved” (Máté 6:9; János 17:6).

  •   Azzal, hogy valaki megismeri és használni kezdi Isten nevét, megteszi az első lépéseket, hogy barátságot alakítson ki vele (Zsoltárok 9:10; Malakiás 3:16). Isten a következőt ígéri a barátainak: „Mivel ragaszkodik hozzám, én megmentem őt. Védelmezni fogom, mert megismerte a nevemet” (Zsoltárok 91:14).

  •   A Biblia elismeri, hogy vannak, „akiket »isteneknek« neveznek, akár az égben, akár a földön, mint ahogy van sok »isten« és sok »úr«” (1Korintusz 8:5, 6). Ugyanakkor egyértelműen azonosítja az egyedüli igaz Istent, akinek a neve Jehova (Zsoltárok 83:18).

a A héber nyelv tudósai közül néhányan a „Jahve” megnevezést részesítik előnyben.

b Isten nevének a rövidített formája, a „Jah”, mintegy 50-szer fordul elő a Bibliában, köztük az „Aleluja” és „Halleluja” szavakban, melyeknek a jelentése ’Dicsérjétek Jahot!’ (Jelenések 19:1, Károli-fordítás, Újfordítású revideált Biblia).