A Biblia válasza

Isten mindent lát, és bárhol véghez tudja vinni, amit akar (Példabeszédek 15:3; Héberek 4:13). De a Biblia nem tanítja azt, hogy Isten mindenhol, mindenben jelen van. Arra viszont rámutat, hogy ő egy személy, és hogy van lakóhelye.

  • Hogyan képzeljük el Istent? Isten egy szellemszemély (János 4:24). Az emberek számára láthatatlan (János 1:18). A Bibliában a róla szóló látomások következetesen úgy mutatják be őt, mint akinek meghatározott lakhelye van. Egyszer sincs úgy ábrázolva a Szentírásban, mintha egyszerre mindenhol jelen lenne (Ézsaiás 6:1, 2; Jelenések 4:2, 3, 8).

  • Hol van Isten lakhelye? Isten a szellembirodalomban lakik, mely más, mint az anyagi világ. Ebben a birodalomban, „az egekben”, Istennek van egy lakhelye (1Királyok 8:30). A Biblia beszél egy olyan alkalomról, amikor az angyalok elmentek, és megjelentek Jehova * előtt, ami arra utal, hogy Istennek van egy konkrét lakhelye (Jób 1:6).

Ha Isten nincs mindenhol jelen, akkor törődik-e velem egyáltalán?

Igen, Isten mindenkivel őszintén törődik. Bár a szellembirodalomban él, tudja, kik azok az emberek a földön, akik szeretnének a kedvében járni, és segít nekik (1Királyok 8:39; 2Krónikák 16:9). Hogyan mutatja ki Jehova, hogy törődik azokkal, akik szívből szolgálják őt? Nézzünk néhány példát!

  • Amikor imádkozol: Jehova figyel rád, amikor imádkozol hozzá (2Krónikák 18:31).

  • Amikor el vagy keseredve: „Jehova közel van a megtört szívűekhez, és megmenti azokat, akik szellemükben összetörtek” (Zsoltárok 34:18).

  • Amikor tanácstalan vagy: Jehova ezt ígéri: „Éleslátást adok neked, és oktatlak”. Ezt a Szaván, a Biblián keresztül teszi (Zsoltárok 32:8).

Téves elképzelések Istenről

Téves elképzelés: Isten minden teremtésében jelen van.

Tény: Isten nem a földön lakik, és nem is valahol máshol a fizikai világegyetemben (1Királyok 8:27). Noha a csillagok és az egész teremtett világ Isten dicsőségét hirdeti, ez nem jelenti azt, hogy Isten az alkotásaiban lakik, mint ahogy egy festő sem lakik a festményében (Zsoltárok 19:1). De ahogy egy festmény is sokat elárul a készítőjéről, úgy a látható világ is sok mindent feltár a Teremtő láthatatlan tulajdonságairól, például azt, hogy milyen hatalmas, bölcs és szeretetteljes (Róma 1:20).

Téves elképzelés: Isten mindenhol jelen van, hiszen ő mindentudó és mindenható.

Tény: Isten szent szelleme nem más, mint az ő működésben lévő ereje. Isten a szent szelleme által mindent lát, és bárhol, bármikor, bármit meg tud tenni, anélkül, hogy személyesen ott lenne (Zsoltárok 139:7).

Téves elképzelés: Zsoltárok 139:8 alátámasztja, hogy Isten mindenhol jelen van, mivel ezt írja: „Ha fölmennék az égbe, te ott lennél; ha a seolban vetném meg ágyamat, íme, ott lennél.”

Tény: Ez a vers nem arról szól, hogy Isten hol tartózkodik. Költői nyelvezettel fogalmazza meg azt, hogy nincs olyan hely, amely túl távol lenne Istennek ahhoz, hogy segíteni tudjon nekünk.

^ 5. bek. A Biblia feltárja, hogy Isten neve Jehova.