Ugrás a tartalomra

Válaszol Isten az imáimra?

A Biblia válasza

Igen, a Biblia és az életből vett tapasztalatok is azt támasztják alá, hogy Isten válaszol az imákra. A Biblia ezt írja: „Teljesíti az őt félők kívánságát, meghallja segélykiáltásukat, és megmenti őket” (Zsoltárok 145:19). De az, hogy Isten a mi imáinkra is válaszol-e, főként tőlünk függ.

Milyen imákat hallgat meg Isten?

  • Hozzá kell imádkoznunk, nem pedig Jézushoz, Máriához, szentekhez, angyalokhoz vagy képekhez, szobrokhoz. Egyedül Jehova Isten az „Ima Meghallgatója” (Zsoltárok 65:2).

  • Istennek a Bibliában feljegyzett akaratával, vagyis követelményeivel összhangban kell imádkoznunk (1János 5:14).

  • Jézus nevében kell imádkoznunk, elismerve a hatalmát. „Senki sem jut az Atyához, csakis énáltalam” (János 14:6).

  • Hittel kell imádkoznunk. Ha híján vagyunk a hitnek, kérjük (Máté 21:22; Lukács 17:5).

  • Alázatosan és őszintén kell imádkoznunk. A Biblia kijelenti: „Jehova magasságos, mégis meglátja az alázatost” (Zsoltárok 138:6).

  • Kitartóan kell imádkoznunk. Jézus ezt mondta: „állandóan kérjetek, és adnak nektek” (Lukács 11:9).

Mi az, ami nem számít Istennek?

  • Hogy milyen a bőrszínünk, vagy milyen nemzetiségűek vagyunk. „Nem részrehajló az Isten, hanem minden nemzetben elfogadható előtte, aki féli őt, és igazságosságot cselekszik” (Cselekedetek 10:34, 35).

  • Hogy milyen testhelyzetben imádkozunk. Imádkozhatunk ülve, meghajolva, térdelve vagy állva (1Krónikák 17:16; Nehémiás 8:6; Dániel 6:10; Márk 11:25).

  • Hogy hangosan vagy magunkban mondjuk-e az imát. Isten arra az imára is odafigyel, melyről mások nem is tudnak, mert magunkban mondtuk (Nehémiás 2:1–6).

  • Hogy egy nagyobb vagy kisebb gondunkkal fordulunk-e hozzá. Isten arra buzdít minket, hogy vessük rá minden aggodalmunkat, mert ő törődik velünk (1Péter 5:7).