Ugrás a tartalomra

Isten vajon megbocsát nekem?

Isten vajon megbocsát nekem?

A Biblia válasza

 Igen, Isten megbocsátja a bűneidet, ha megteszed a megfelelő lépéseket. A Biblia azt írja, hogy Isten „a megbocsátás Istene”, és „bővelkedik a megbocsátásban” (Nehémiás 9:17; Zsoltárok 86:5; Ézsaiás 55:7). Teljesen megbocsát a bűnösnek, vagyis eltörli a bűneit (Cselekedetek 3:19). Továbbá végérvényesen megbocsát. Ezt mondja: „bűnükről nem emlékezem meg többé” (Jeremiás 31:34). Nem emlegeti fel a bűneinket azért, hogy újra és újra vádoljon vagy büntessen bennünket.

 De Isten megbocsátása nem gyengeségből vagy érzelgősségből fakad. Sosem változtat az igazságos követelményein, ezért bizonyos bűnöket nem bocsát meg (Józsué 24:19, 20).

Hogyan nyerheted el Isten megbocsátását?

  1.   Ismerd el, hogy a bűnöddel megsértetted Isten alapelveit. Lehet, hogy a tetteiddel megbántottál másokat, de először is azt kell felismerned, hogy Isten ellen vétettél (Zsoltárok 51:1, 4; Cselekedetek 24:16).

  2.   Valld meg a bűnödet Istennek imában (Zsoltárok 32:5; 1János 1:9).

  3.   Őszintén kell sajnálnod, hogy bűnt követtél el. Az „Isten szerinti szomorúság” megbánásra késztet, arra, hogy szívből megváltozz (2Korintusz 7:10). Ehhez az is hozzátartozik, hogy megbánod azokat a helytelen tetteket, melyek a bűnhöz vezettek (Máté 5:27, 28).

  4.   Változz meg, ez jelenti a megtérést (Cselekedetek 3:19). A megtérés magában foglalhatja, hogy egyszerűen nem teszel meg többé valamit, illetve hogy teljesen megváltoztatod a szemléletmódodat vagy a viselkedésedet (Efézus 4:23, 24).

  5.   Tegyél lépéseket azért, hogy helyrehozd a károkat (Máté 5:23, 24; 2Korintusz 7:11). Kérj bocsánatot azoktól, akik szenvednek a miatt, amit tettél vagy elmulasztottál megtenni, és amennyire csak lehet, próbáld meg jóvátenni a hibádat (Lukács 19:7–10).

  6.   Imádkozz Istenhez, hogy Jézus váltságáldozata alapján bocsásson meg neked (Efézus 1:7). Ha szeretnél választ kapni az imádra, neked is meg kell bocsátanod azoknak, akik megbántottak (Máté 6:14, 15).

  7.   Ha súlyos bűnről van szó, beszélj valakivel, aki a Biblia alapján képes megadni neked a szükséges segítséget, és imádkozik az érdekedben (Jakab 5:14–16).

Tévhitek Isten megbocsátásáról

 „Túl nagy a bűnöm ahhoz, hogy Isten megbocsásson nekem.”

Isten megbocsátott Dávidnak, aki házasságtörést és gyilkosságot követett el

 Ha megtesszük azokat a lépéseket, melyeket Isten kér tőlünk a Bibliában, számíthatunk a megbocsátására, mivel sokkal megbocsátóbb, mint gondolnánk. A súlyos bűnöket is megbocsátja, még akkor is, ha valaki többször követte el ugyanazt a helytelen tettet (Ézsaiás 1:18).

 Isten például Dávid királynak is megbocsátott, aki házasságtörést és gyilkosságot követett el (2Sámuel 12:7–13). Pál apostolnak is megbocsátott, aki úgy érezte, hogy nincs nála bűnösebb ember (1Timóteusz 1:15, 16). Még azokhoz az első században élő zsidókhoz is irgalmas volt, akik felelősek voltak a Messiás, Jézus haláláért, de megváltoztak (Cselekedetek 3:15, 19).

 „Ha meggyónom a bűnömet a papnak, feloldoz.”

 Egyetlen ember sincs felhatalmazva arra, hogy megbocsássa az Isten ellen elkövetett bűnöket. Bár segíthet nekünk felépülni, ha beszélünk valakinek a helyzetünkről, csakis Isten bocsáthatja meg a bűnünket (Efézus 4:32; 1János 1:7, 9).

 Ha ez igaz, akkor hogy értsük, amit Jézus az apostolainak mondott: „Ha megbocsátjátok valakiknek a bűneit, meg lesznek bocsátva nekik; ha megtartjátok valakikéit, meg lesznek tartva” (János 20:23). Ekkor arra utalt, hogy amikor megkapják a szent szellemet, különleges hatalommal fogja felruházni őket (János 20:22).

 Jézus ígéretéhez hűen az apostolok megkapták ezt az ajándékot, amikor a szent szellem kitöltetett rájuk i. sz. 33-ban (Cselekedetek 2:1–4). Péter apostol ezzel a hatalommal élt, amikor megítélte Anániást és Szafirát. Csoda folytán felismerte a megtévesztő tettüket, és közölte velük, hogy a bűnük nem lesz megbocsátva (Cselekedetek 5:1–11).

 A szent szellemnek ez az ajándéka, ahogy a csodagyógyítás és a nyelveken szólás is, megszűnt az apostolok halála után (1Korintusz 13:8–10). Tehát ma egyetlen ember sem tud feloldozni senkit a bűne alól.