Ugrás a tartalomra

Hogyan imádkozzak? A miatyánkot kellene ismételgetnem?

Hogyan imádkozzak? A miatyánkot kellene ismételgetnem?

A Biblia válasza

 A miatyánknak nevezett imából megtudhatjuk, hogy hogyan imádkozzunk, és hogy mit foglaljunk bele az imáinkba. Ezt Jézus akkor mondta, amikor a tanítványai a következőt kérték tőle: „Uram, taníts meg minket imádkozni”! (Lukács 11:1). Azonban ez nem jelenti azt, hogy Isten csak a miatyánkot vagy más néven a mintaimát hallgatja meg. a Igazából Jézus ezzel egy mintát adott arra, hogy Isten milyen imákat fogad el.

Ebben a cikkben a következőkről lesz szó:

 Mit tartalmaz a mintaima?

 A mintaima a Máté 6:9–13-ban található, és a különböző bibliafordítások más-más szavakkal adják vissza. Nézzünk két példát!

 Új világ fordítás: „Égi Atyánk, legyen megszentelve a neved. Jöjjön el a királyságod. Legyen meg az akaratod, mint az égben, úgy a földön is. Add meg nekünk a mai napra való kenyerünket, és bocsásd meg a bűneinket, miként mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigyél minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.”

 Károli-fordítás: „Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek; és ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól.” b

 Mit jelent a mintaima?

 Mivel Jézus tanításai összhangban vannak a Szentírás többi részével, ha megvizsgáljuk, mit tanít a Biblia, akkor megérthetjük, mit jelent a mintaima.

„Égi Atyánk”

 Helyénvaló így szólítani Istent, hiszen ő teremtett minket, és tőle származik az élet (Ézsaiás 64:8).

„Legyen megszentelve a neved”

 Isten nevét, a Jehova nevet tisztelni kell, és szentnek kell tartani. Az emberek azáltal tudják megszentelni Isten nevét, hogyha beszélnek másoknak a tulajdonságairól és a szándékáról (Zsoltárok 83:18; Ézsaiás 6:3).

„Jöjjön el a királyságod”

 Isten királysága egy égi kormányzat, melynek a királya Jézus. Jézus azt tanította nekünk, hogy imádkozzunk azért, hogy ez a kormányzat uralkodjon az egész föld felett (Dániel 2:44; Jelenések 11:15).

„Legyen meg az akaratod, mint az égben, úgy a földön is”

 Mint ahogy az égben nincs sem gonoszság, sem halál, Isten azt szeretné, hogy az emberek is örökké éljenek békében és biztonságban a földön (Zsoltárok 37:11, 29).

„Add meg nekünk a mai napra való kenyerünket”

 Jézus idejében a kenyér alapvető élelmiszer volt. Sosem szabad elfelejtenünk, hogy a Teremtőnk gondoskodik mindarról, ami az életünkhöz szükséges (Cselekedetek 17:24, 25).

„Bocsásd meg a bűneinket, miként mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek”

 Mivel mindannyian bűnösök vagyunk, szükségünk van a megbocsátásra. De ha szeretnénk, hogy Isten megbocsásson nekünk, késznek kell lennünk megbocsátani azoknak, akik bűnt követnek el ellenünk (Máté 6:14, 15).

„Ne vigyél minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól”

 Jehova Isten sosem kísért minket rossz dolgokkal (Jakab 1:13). Vele ellentétben a gonosz, vagyis Sátán, az Ördög ezt teszi. Őt a Biblia a kísértőnek is nevezi (1János 5:19; Máté 4:1–4). Ezért kérjük Jehovát, hogy segítsen hűségesnek lenni hozzá, amikor arra érzünk kísértést, hogy valami rosszat tegyünk.

 Vajon úgy kell imádkoznunk, hogy a miatyánkot ismételgetjük?

 Jézus ezzel az imával egy mintát adott. Nem azt akarta, hogy szóról szóra ismételgessük. Közvetlenül azelőtt, hogy elmondta a miatyánkot, erre figyelmeztette a követőit: „Mikor pedig imádkoztok, ne mondjátok újra meg újra ugyanazt” (Máté 6:7). Ráadásul amikor egy másik alkalommal szintén arról beszélt, hogyan imádkozzunk, más szavakat használt (Lukács 11:2–4).

 Isten azoknak az imáknak örül a legjobban, amelyeket őszintén, saját szavainkkal fogalmazunk meg (Zsoltárok 62:8).

 Hogyan imádkozzunk?

 A miatyánk egy jó minta arra, hogy Isten milyen imákat hallgat meg. Nézzük meg, hogy a Biblia más helyeken mit ír az imáról!

 •   Csakis Istenhez imádkozhatunk

   Bibliavers: „mindig tárjátok a kéréseiteket Isten elé, úgy, hogy imádkoztok és könyörögtök hozzá, és közben hálát adtok neki” (Filippi 4:6).

   Mit jelent ez? Amikor imádkozunk, Istent kell megszólítanunk, nem pedig Jézust, Máriát vagy a szenteket. A mintaima kezdő szavai, az „égi Atyánk” megtanítja nekünk, hogy csakis Jehova Istenhez imádkozhatunk.

 •   Az imáinknak összhangban kell lenniük Isten szándékával

   Bibliavers: „bármit kérünk is az akarata szerint, ő meghallgat minket” (1János 5:14).

   Mit jelent ez? Bármit kérhetünk, ami összhangban van Isten akaratával. Jézus kihangsúlyozta ezt a miatyánkban, amikor azt kérte, hogy legyen meg Isten akarata. Ha tanulmányozzuk a Bibliát, megtudhatjuk, hogy mi Isten szándéka a földdel és az emberekkel.

 •   Az imáinkba személyes dolgokat is belefoglalhatunk

   Bibliavers: „Vesd a terhed Jehovára, és ő fenntart téged” (Zsoltárok 55:22).

   Mit jelent ez? Isten törődik velünk. Jézus a mintaimába néhány személyes jellegű kérést is belefoglalt. Ezt mi is megtehetjük. Imádkozhatunk a napi szükségleteinkért; kérhetjük Istentől, hogy segítsen jó döntéseket hozni; hogy támogasson, amikor nehézségeket élünk át; vagy hogy bocsássa meg a bűneinket. c

a Például Jézus és a tanítványai is mondtak olyan imákat, melyek eltértek a miatyánktól (Lukács 23:34; Filippi 1:9).

b Néhány bibliafordításban, például a Károli-fordításban a mintaima egy doxológiával, vagyis Istent dicsőítő kitétellel zárul: „Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!” Egy bibliai szövegmagyarázó könyv kijelenti: „A doxológia nem található meg a leginkább hitelt érdemlő [kéziratokban]” (The Jerome Biblical Commentary).

c Akiknek szükségük van Isten megbocsátására, talán úgy érzik, hogy túl bűnösök ahhoz, hogy imádkozzanak hozzá. De Jehova erre kéri őket: „rendezzük a dolgokat egymás között” (Ézsaiás 1:18). Tehát Jehova nem veti el azokat, akik őszintén vágynak a megbocsátására.