Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Jehova Tanúi

magyar

Tényleg van „hét halálos bűn”?

Tényleg van „hét halálos bűn”?

A Biblia válasza

A Bibliában nem található konkrét leírás hét halálos, más néven hét főbűnről. Azt azonban tanítja, hogy ha valaki súlyos bűnöket gyakorol, nem részesülhet megmentésben. Például a Biblia úgy utal az olyan súlyos bűnökre, mint a paráznaság, bálványimádás, spiritizmus gyakorlása, haragkitörések, italozós tivornyázások, hogy azok a „test cselekedetei”. Majd ezt írja: „akik ilyeneket gyakorolnak, nem öröklik Isten királyságát” (Galácia 5:19–21). *

A Biblia vajon nem sorol fel hét dolgot, mely utálatos az Úrnak?

De igen. A Katolikus fordítás szerint a Példabeszédek 6:16 ezt mondja: „Hat dolog van, amit gyűlöl az Úr, s hét, ami utálattal tölti el szívét”. Azonban a Példabeszédek 6:17–19-ben található felsorolás nem meríti ki az összes bűnt. Inkább csak alapvető kategóriákat ír le, melyekbe az összes helytelen cselekedet beletartozik, akár gondolatban, szavakban vagy tettekben követi el az ember. *

Mit jelent az a kifejezés, hogy „halálos bűn”?

Néhány fordítás ezt a kifejezést használja az 1János 5:16-ban. Például a Károli-fordításban ezt olvassuk: „Van halálos bűn”. Ezt úgy is vissza lehet adni, hogy „olyan bűn, amely halált von maga után”. Miben más az a bűn, amelyik „halált von maga után”, és az, amelyik nem? (1János 5:16).

A Bibliából kiderül, hogy minden bűn halálhoz vezet. Azonban Jézus Krisztus váltságáldozata lehetővé teszi, hogy megszabaduljunk a bűntől és a haláltól (Róma 5:12; 6:23). Tehát arra a bűnre, amely „halált von maga után”, nem érvényes Krisztus váltságáldozata. Az, aki ilyen bűnben vétkes, annyira mélyre süllyed életmódjában, hogy soha nem fog változtatni a gondolkodásán és a viselkedésén. A Biblia úgy is utal az ilyen bűnre, hogy az „nem bocsáttatik meg” (Máté 12:31; Lukács 12:10).

^ 3. bek. A Galácia 5:19–21-ben vázolt 15 súlyos bűn nem azt jelenti, hogy több nem létezik, hiszen a felsorolást így fejezi be: „és effélék.” Tehát az olvasó arra kap ösztönzést, hogy ítélőképességét használva ismerje fel, hogy az említetteken túl mi mindenre vonatkozik az, hogy „effélék”.

^ 5. bek. A héber nyelv egyik sajátossága, hogy úgy hangsúlyozza a második számot, hogy összeveti azt az elsővel. Ez a kifejezésmód gyakran előfordul az Írásokban, mint ahogy a Példabeszédek 6:16-ban is (Jób 5:19; Példabeszédek 30:15, 18, 21).

Lásd még

BIBLIAI KÉRDÉSEK

Segít nekem Isten, ha imádkozom?

Törődik Isten a gondjainkkal?

ŐRTORONY

Elnyerhetjük Isten tetszését?

Megtudhatjuk Jób, Lót és Dávid esetéből, akik mindhárman súlyos hibákat követtek el.

JÉZUS AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET

„A bűneid meg vannak bocsátva”

Hogyan mutat rá Jézus a bűn és a betegség közti összefüggésre?