Isten nem ítéli el, ha különböző rasszokhoz tartozó emberek házasságot kötnek, mivel az ő szemében minden rassz egyenlő. A Biblia kijelenti, hogy „Isten nem személyválogató. Ellenkezőleg, bármely nemzethez tartozó ember kedves előtte” (Cselekedetek 10:34, 35, Békés–Dalos-fordítás).

Vizsgáljunk meg még néhány gondolatot a Bibliából a rasszok közötti egyenlőségről és a házasságról.

Minden rassznak közös őse van

Minden ember az első férfitól, Ádámtól, és a feleségétől, Évától származik, akit a Biblia minden élő anyjának nevez (1Mózes 3:20). Ezért a Biblia ezt írja Istenről: „e g y emberből alkotta az emberek minden nemzetét” (Cselekedetek 17:26). A bőrszínétől függetlenül az összes ember egyetlen családhoz tartozik. De mi a helyzet akkor, ha valahol nagyon erős a faji előítélet vagy a társadalmi helyzet szerinti megkülönböztetés?

Amit érdemes megbeszélni

Bár Isten egyáltalán nem helyteleníti a vegyes házasságokat, nem mindenki gondolkodik ugyanígy (Ézsaiás 55:8, 9). Ha két különböző rasszhoz tartozó ember a házasságot fontolgatja, jó, ha megbeszélik a következőket:

  • Hogyan fogunk megbirkózni a közösség vagy a család rosszallásával?

  • Hogyan fogunk segíteni a gyermekeinknek, hogy szembenézzenek az előítélettel?

Ha sikerül megbeszélni ezeket a kérdéseket, az segíthet, hogy boldog legyen a házasság (Példabeszédek 13:10; 21:5).