Ugrás a tartalomra

Mit mond a Biblia Dánielről?

Mit mond a Biblia Dánielről?

A Biblia válasza

 Dániel egy kiemelkedő zsidó próféta volt. Az i. e. VII., illetve VI. században élt. Isten képessé tette arra, hogy megmagyarázzon álmokat, látomásokban részleteket tárt fel neki a jövőről, és arra késztette, hogy megírja a nevét viselő bibliai könyvet (Dániel 1:17; 2:19).

Ki volt Dániel?

 Dániel Júdában nőtt fel. Ebben a királyságban volt Jeruzsálem és a zsidó templom. I. e. 617-ben Babilon királya, Nabukodonozor megostromolta Jeruzsálemet, majd az ország főembereit száműzetésbe vitte Babilonba (2Királyok 24:15; Dániel 1:1). Dániel is köztük volt, aki ekkor valószínűleg tizenéves lehetett.

 Dánielt és más fiatalokat is, köztük Sidrákot, Misákot és Abednegót a babiloni palotába vitték, hogy különleges képzést kapjanak, és így a király szolgálatába álljanak. Bár Dánielt és a három barátját próbálták rávenni olyasmikre, amik a zsidók hite szerint helytelenek voltak, ők hűségesek maradtak az Istenükhöz, Jehovához (Dániel 1:3–8). Miután letelt a hároméves képzésük, Nabukodonozor király elismerően beszélt arról, hogy milyen bölcsek és jó képességűek. „Tízszerte jobbnak találta őket egész birodalma valamennyi mágiát űző papjánál és mágusánál.” Ezután Dániel és a három barátja tisztségviselők lettek a királyi udvarban (Dániel 1:18–20).

 Évtizedekkel később, amikor Belsazár uralkodott Babilonban, Dánielt hívatták a palotába. Ekkor valószínűleg a kilencvenes éveiben járhatott. Belsazár arra kérte, hogy fejtse meg azt az írást, amely rejtélyes módon jelent meg a falon. Dániel Isten segítségével feltárta, hogy Babilont legyőzik a médek és a perzsák. A várost még aznap éjjel elfoglalták (Dániel 5:1, 13–31).

 A méd–perzsa uralom alatt Dáriusz király magas rangú tisztviselőnek nevezte ki Dánielt, és azt tervezte, hogy még magasabb rangra emeli (Dániel 6:1–3). A többi tisztviselő féltékenységből meg akarta öletni Dánielt. A cselszövésük eredményeként bedobták az oroszlánok vermébe, de Jehova megmentette őt (Dániel 6:4–23). Dánielnek az élete vége felé megjelent egy angyal, és kétszer is arról biztosította, hogy Isten szemében nagyon szeretetreméltó (Dániel 10:11, 19).

 Ezeket az eseményeket dolgozza fel a Dániel – Rendíthetetlen hit egy életen át című kétrészes videó. Nézd meg te is!