Ugrás a tartalomra

Mit jelent a prófécia?

Mit jelent a prófécia?

A Biblia válasza

 A prófécia Istentől ihletett üzenet, isteni kinyilatkoztatás. A Biblia azt írja, hogy a próféták „Istentől szóltak. . ., amint a szent szellem vezette őket” (2Péter 1:20, 21). A próféta tehát az Istentől kapott üzenetet közli másokkal (Cselekedetek 3:18).

Hogyan közölte Isten a gondolatait a prófétákkal?

 Különféle módokon jutatta el az üzeneteit hozzájuk:

  •   Írásban: Legalább egy esetben, amikor átadta a tízparancsolatot Mózesnek, Isten maga írta le a gondolatait (2Mózes 31:18).

  •   Szóban, angyalok közvetítésével: Például megbízott egy angyalt, hogy mondja el Mózesnek, milyen üzenetet kell átadnia az egyiptomi fáraónak (2Mózes 3:2–4, 10). Ha fontos volt a pontos megfogalmazás, Isten arra utasította az angyalokat, hogy diktálják le az üzenetét. Ez történt, amikor Mózes a következő utasítást kapta: „Írd le magadnak ezeket a szavakat, mert e szavak alapján kötök szövetséget veled és Izraellel” (2Mózes 34:27). a

  •   Látomásokban: Ez időnként úgy történt, hogy a próféta éber állapotban, teljesen a tudatánál volt (Ézsaiás 1:1; Habakuk 1:1). Néha annyira valóságos volt a látomás, hogy a próféta részt is vett benne (Lukács 9:28–36; Jelenések 1:10–17). Néhány személy révületben volt, amikor látomást kapott (Cselekedetek 10:10, 11; 22:17–21). Más esetekben pedig a próféta aludt, és Isten álmok által közölte vele az üzeneteit (Dániel 7:1; Cselekedetek 16:9, 10).

  •   Irányította a gondolataikat: Erről van szó a következő bibliai állításban: „A teljes Írás Istentől ihletett” (2Timóteusz 3:16). Az „Istentől ihletett” kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy ’Istentől lehelt’. Isten a szent szellemét, vagyis a tevékeny erejét használta fel, hogy a gondolatait a szolgái elméjébe jutassa. Az üzenet Istentől származott, de a próféták megválaszthatták, hogy milyen szavakkal írják le (2Sámuel 23:1, 2).

Vajon a próféciák mindig a jövőt tárják fel?

 Nem, a bibliai próféciák nem kizárólag jövendölések. De a legtöbbjük a jövőről szól, még ha nem is közvetlenül. Például Isten prófétái újra és újra figyelmeztették az ókori izraelitákat, hogy rossz úton járnak. Elmondták, hogy milyen áldásokban lesz részük, ha engedelmeskednek, és azt is, milyen büntetés vár rájuk, ha nem (Jeremiás 25:4–6). De hogy végül mi történt, az az izraeliták döntésén múlt (5Mózes 30:19, 20).

Bibliai próféciák, melyek nem jövendölések

  •    Egyszer, amikor az izraeliták Istenhez fordultak segítségért, ő egy prófétát küldött hozzájuk, hogy elmondja nekik, azért nem segítette meg őket, mert nem engedelmeskedtek a parancsolatainak (Bírák 6:6–10).

  •    Amikor Jézus a szamáriai asszonnyal beszélt, olyasmiket mondott el a nő múltjáról, amiket csakis Isten tárhatott fel neki. Habár Jézus nem beszélt a jövőről, az asszony felismerte, hogy próféta (János 4:17–19).

  •    Jézus tárgyalásán az ellenségei letakarták az arcát, ütlegelték, majd ezt mondták neki: „Prófétálj! Ki ütött meg?” Nem arra gondoltak, hogy beszéljen a jövőről, hanem arra, hogy Isten segítségével mondja meg, ki ütötte meg őt (Lukács 22:63, 64).

a Bár úgy tűnhet, hogy Isten közvetlenül Mózeshez beszélt, a Bibliából kiderül, hogy angyalok közvetítették a mózesi törvényt (Cselekedetek 7:53; Galácia 3:19).