Ugrás a tartalomra

Mire utal a Bibliában a feltámadás kifejezés?

Mire utal a Bibliában a feltámadás kifejezés?

A Biblia válasza

 A Bibliában a feltámadásnak fordított szó a görög a·naʹszta·szisz kifejezésből ered, melynek jelentése ’felkelés’ vagy ’újrafelállás’. Akit feltámasztanak, azt felkeltik a halálból, visszahozzák az életbe ugyanazt a személyt, aki előtte létezett (1Korintusz 15:12, 13).

 Noha a feltámadás szó nem szerepel a Héber iratokban, melyre gyakran Ószövetségként utalnak, a tanítás ott is nyilvánvalóan megjelenik. Például Isten a következőket ígérte Hóseás próféta által: „Megváltom őket a seol kezéből, kiszabadítom őket a halálból” (Hóseás 13:14; Jób 14:13–15; Ézsaiás 26:19; Dániel 12:2, 13).

 Hol fognak feltámadni az emberek? Némelyek az égben támadnak fel, hogy Krisztussal királyokként uralkodjanak (2Korintusz 5:1; Jelenések 5:9, 10). A Biblia ezt az első feltámadásnak és koraibb feltámadásnak nevezi (Filippi 3:11; Jelenések 20:6). Ebből a két kifejezésből arra következtethetünk, hogy van egy ezt követő, másik feltámadás is. Ennek során az emberek itt a földön fognak feltámadni, és a feltámadók többségének ebben lesz része (Zsoltárok 37:29).

 Hogyan támadnak fel az emberek? Isten hatalmat adott Jézusnak arra, hogy feltámassza a halottakat (János 11:25). Jézus életre fogja kelteni mindazokat, „akik az emléksírokban vannak”, mindenkit a korábbi személyiségével és emlékeivel (János 5:28, 29). Az égben feltámadóknak szellemi testük lesz, míg a földön feltámadók egy teljesen egészséges fizikai testet fognak kapni (Ézsaiás 33:24; 35:5, 6; 1Korintusz 15:42–44, 50).

 Kik fognak feltámadni? A Biblia azt írja, hogy „lesz feltámadásuk mind az igazságosaknak, mind az igazságtalanoknak” (Cselekedetek 24:15). Az igazságosak közé tartoznak az olyan hűséges emberek, mint Noé, Sára vagy Ábrahám (1Mózes 6:9; Héberek 11:11; Jakab 2:21). Az igazságtalanok kifejezés pedig azokra utal, akik nem éltek Isten követelményei szerint, de azért nem, mert nem volt lehetőségük megismerni és követni azokat.

 Ám akik annyira gonosszá válnak, hogy nem hajlandók megváltozni, nem lesznek feltámasztva. Amikor meghalnak, véglegesen elpusztulnak, és nem fognak újra életre kelni (Máté 23:33; Héberek 10:26, 27).

 Mikor lesz a feltámadás? A Biblia megjövendölte, hogy az égi feltámadás Krisztus jelenléte alatt megy végbe, mely 1914-ben vette kezdetét (1Korintusz 15:21–23). A földi feltámadás pedig Jézus Krisztus ezeréves uralma alatt fog megtörténni, amikor a föld paradicsommá lesz alakítva (Lukács 23:43; Jelenések 20:6, 12, 13).

 Miért észszerű hinni a feltámadásban? A Biblia részletesen beszámol kilenc személy feltámadásáról, melynek szemtanúi is voltak (1Királyok 17:17–24; 2Királyok 4:32–37; 13:20, 21; Lukács 7:11–17; 8:40–56; János 11:38–44; Cselekedetek 9:36–42; 20:7–12; 1Korintusz 15:3–6). Különösen érdekes Lázár feltámasztása. Jézus jó néhány ember előtt hajtotta végre ezt a csodát, méghozzá úgy, hogy Lázár már négy napja halott volt (János 11:39, 42). Még Jézus ellenségei sem tagadhatták le, hogy ez valóban megtörtént, ezért kitervelték, hogy végeznek Jézussal és Lázárral (János 11:47, 53; 12:9–11).

 A Bibliából megtudhatjuk, hogy Isten képes feltámasztani a halottakat, és vágyik is rá, hogy ezt megtegye. A végtelen emlékezetében minden apró részletet megőriz azokról, akiket szándékában áll feltámasztani a hatalmas erejével (Jób 37:23; Máté 10:30; Lukács 20:37, 38). Isten képes életre kelteni a halottakat, és meg is akarja ezt tenni! Az előttünk álló feltámadásra utalva a Biblia ezt írja Istenről: „Vágyakozol majd kezed műve után” (Jób 14:15).

Téves elképzelések a feltámadásról

 Tévhit: A feltámadás a lélek és a test újraegyesülése.

 Tény: A Biblia azt tanítja, hogy a lélek maga az ember, nem pedig az ember egy része, mely túléli a halált (1Mózes 2:7; Ezékiel 18:4). Ha valaki feltámad, nem arról van szó, hogy a lelke visszatér hozzá, hanem arról, hogy újra megteremtik mint élő lelket.

 Tévhit: Némelyek a feltámadásuk után rögtön elpusztulnak.

 Tény: A Biblia szerint, „akik hitvány dolgokat cselekedtek, az ítélet feltámadására” kelnek életre (János 5:29). Ám ez az ítélet nem azon fog alapulni, hogy mit tettek a feltámadásuk előtt, hanem azon, hogy utána mit tettek. Jézus ezt mondta: „a halottak hallani fogják az Isten Fiának hangját, és akik hallgatnak rá, élni fognak” (János 5:25). Azoknak a neve, akik „hallgatnak rá”, vagyis a feltámadásuk után szerzett ismerettel összhangban élnek, be lesz írva az élet tekercsébe (Jelenések 20:12, 13).

 Tévhit: A feltámadáskor mindenki ugyanazt a testet fogja visszakapni, amely a halála előtt volt neki.

 Tény: Ha valaki meghal, a teste elbomlik (Prédikátor 3:19, 20).