Ugrás a tartalomra

Mit mond a Biblia a vértranszfúzióról?

Mit mond a Biblia a vértranszfúzióról?

A Biblia válasza

 A Biblia parancsa szerint tilos vért juttatnunk a szervezetünkbe. Éppen ezért semmilyen formában nem szabad elfogadnunk vért vagy annak elsődleges alkotóelemeit, akár transzfúzióról, akár ételről van szó. Ezt támasztják alá a következő bibliaversek:

  •   1Mózes 9:4. Az özönvíz után Isten megengedte Noénak és a családjának, hogy húst egyenek, azt viszont megtiltotta nekik, hogy vért fogyasszanak. Ezt mondta Noénak: „Csak a húst a lelkével – a vérével – együtt meg ne egyétek.” Ez a parancs mindenkire vonatkozik, hiszen minden ember Noé leszármazottja.

  •   3Mózes 17:14. „Semmiféle testnek a vérét ne egyétek meg, mert mindenféle test lelke az ő vére. Bárki eszi is meg, ki kell irtani.” Isten szerint az élőlények lelke, vagyis élete, a vérben van, és az Ő tulajdona. Noha ezt a törvényt Isten csak az izraelitáknak adta, jól látszik belőle, hogy mennyire fontosnak tartotta a vér fogyasztását tiltó parancsot.

  •   Cselekedetek 15:20. „Tartózkodjanak. . . a vértől.” Isten a keresztényeknek ugyanazt a parancsot adta, mint Noénak. A történelem tanúsága szerint az első keresztények nem fogyasztottak vért, és orvosi célra sem használták.

Miért adta Isten parancsba, hogy tartózkodjunk a vértől?

 Bár a vértranszfúzió komoly egészségi kockázatokkal járhat, Isten elsősorban azért adta ezt a parancsot, mert az, amit a vér jelképez, az ő szemében szent (3Mózes 17:11; Kolosszé 1:20).