Ugrás a tartalomra

Ki az antikrisztus?

Ki az antikrisztus?

A Biblia válasza

 Az antikrisztus nem lehet egyetlen személy, mivel a Biblia azt írja, hogy „sok antikrisztus” van (1János 2:18). Az „antikrisztus” szó görög eredetű, és a jelentése ’Krisztus ellen (vagy helyett)’. Mindenkire vonatkozik, akire igazak a következők:

 A Biblia nemcsak többes számban utal az ilyen emberekre mint antikrisztusokra, hanem mint csoportot is említi az antikrisztust (2János 7). Az antikrisztus az apostolok idejében jelent meg, és azóta tevékenykedik, ahogyan a Biblia megjövendölte (1János 4:3).

Hogyan lehet azonosítani az antikrisztusokat?

  •   Téves elképzeléseket terjesztenek Jézusról (Máté 24:9, 11). Például azok, akik a háromságot tanítják, vagy azt, hogy Jézus a mindenható Isten, magának Jézusnak mondanak ellent, aki kijelentette: „az Atya nagyobb nálam” (János 14:28).

  •   Tagadják azt, amit Jézus Isten királyságáról mondott. Némelyik vallási vezető azt állítja, hogy Krisztus az emberi kormányzatok által uralkodik, pedig Jézus ezt tanította: „Az én királyságom nem része e világnak” (János 18:36).

  •   Az uruknak vallják Jézust, de nem tartják meg a parancsolatait, például nem prédikálják a királyság jó hírét (Máté 28:19, 20; Lukács 6:46; Cselekedetek 10:42).