Ugrás a tartalomra

Megjövendölte a Biblia az emberi társadalom hanyatlását?

A Biblia válasza

 Igen, a Biblia megjövendölte, hogy napjainkban az emberek rossz irányba fognak változni, és ez az erkölcsi és társadalmi értékek hanyatlásához vezet (2Timóteusz 3:1–5). a De a Biblia azt is megírta, hogy lesznek kivételek, olyanok, akik Isten segítségével ellenállnak a negatív befolyásnak, és igyekeznek az életüket neki tetszően élni (Ézsaiás 2:2, 3).

Ebben a cikkben:

 Mit jövendölt a Biblia a ma élő emberekről?

 Számos negatív tulajdonságot és tettet felsorol, mely napjainkban jellemző lesz az emberekre, és mind az önzésből fakad. Például megjövendölte, hogy az emberek „önmagukat fogják szeretni”, „önuralom nélküliek” lesznek, és „inkább az élvezeteket fogják szeretni, semmint Istent” (2Timóteusz 3:2–4).

 Ennek megfelelően az emberek napjainkban önzőek, énközpontúak, önimádóak, és csak a saját érdekeiket nézik. Ezek a jellemvonások annyira elterjedtek, hogy bizonyos korosztályokra az „Én generáció” kifejezéssel utalnak. Az énközpontú gondolkodásmódnak az az eredménye, hogy sokan nem szeretik a jóságot, vagyis képtelenek értékelni a jó tulajdonságokat. Ezenkívül hálátlanok, vagyis nem értékelik azt, amijük van, és amit mások értük tesznek (2Timóteusz 3:2, 3).

 Sok más, napjainkban megfigyelhető negatív jellemvonás és viselkedés is az önzésből ered:

  •   Kapzsiság. Sokan szeretik a pénzt, és úgy gondolják, hogy az ember értékét az határozza meg, hogy mennyi pénze, és mekkora vagyona van (2Timóteusz 3:2).

  •   Büszkeség. Sok ember dicsekvő, gőgös és büszke (2Timóteusz 3:2, 4). Kérkedik a vagyonával, és túlbecsüli a képességeit.

  •   Rágalmazás. A világban mindennapos a káromlás és a rágalmazás (2Timóteusz 3:2, 3). Ez azt jelenti, hogy az emberek sértegetnek másokat, szidják Istent, és hazugságokat terjesztenek róluk.

  •   Makacsság. Sokan hűtlenek, nem készek semmilyen megegyezésre, árulók, keményfejűek (2Timóteusz 3:2–4). Ez gyakran abban nyilvánul meg, hogy nem készek kompromisszumot kötni, és nem tartják magukat az ígéreteikhez.

  •   Erőszak. Az emberek vadak, nem tudnak uralkodni az indulataikon. Emiatt sokszor brutális, kegyetlen dolgokat tesznek (2Timóteusz 3:3).

  •   Engedetlenség. Jézus megjövendölte, hogy napjainkban egyre elterjedtebb lesz a törvénytelenség (Máté 24:12). Arról is beszélt, hogy sokfelé zavargások és felkelések lesznek (Lukács 21:9, lábjegyzet).

  •   Szeretet hiánya a családban. Sokakra jellemző, hogy nincs bennük szeretet, és engedetlenek a szüleik iránt. Ez odavezet, hogy nem törődnek a családtagjaikkal, és a családon belüli erőszak is egyre nagyobb méreteket ölt (2Timóteusz 3:2, 3).

  •   Vallási képmutatás. Egyre több emberről elmondható, hogy csak látszólag istenfélő (2Timóteusz 3:5). Isten útmutatása helyett inkább vallási vezetőket követnek, akik azt mondják nekik, amit hallani szeretnének (2Timóteusz 4:3, 4).

 Milyen hatással vannak az önző emberek másokra?

 Mivel ennyire áthatja az emberi társadalmat az önzés, egyre több ember küzd mentális és érzelmi problémákkal (Prédikátor 7:7). Nézzünk néhány példát arra, hogy mit eredményez az önzés. Akik szeretik a pénzt, kihasználnak másokat. Akikben nincsen szeretet, sok esetben bántalmazzák a családtagjaikat. Ennek következtében sok áldozat küzd depresszióval, vagy öngyilkos lesz. Ezenkívül az árulás és a hűtlenség is mély érzelmi sebeket ejt.

 Mi az oka mindennek?

 A Biblia elmondja, mi az oka az emberi társadalom hanyatlásának:

  •   Az emberek egyre kevésbé szeretik Istent és az embertársaikat (Máté 24:12). Emiatt egyre nagyobb az önzés.

  •   Sátánt, az Ördögöt levetették az égből a föld közelségébe (Jelenések 12:9, 12). Azóta a befolyása még nagyobb, és így a gonosz, önző viselkedés még elterjedtebbé vált (1János 5:19).

 Mit tegyünk, látva az emberek viselkedését?

 Isten Szava kijelenti: „Maradj távol az ilyen emberektől” (2Timóteusz 3:5, Biblia – Egyszerű fordítás). Ez nem jelenti azt, hogy el kell szigetelni magunkat a társadalomtól. Inkább arról van szó, hogy ne ápoljunk barátságot olyan emberekkel, akik önzőek, és nem Isten útmutatása szerint élnek (Jakab 4:4).

 Vajon minden emberre jellemző lesz az önzés?

 Nem. A Biblia megjövendölte, hogy lesznek olyanok, „akik sóhajtoznak és nyögnek mindazon utálatosságok miatt, amelyeket [mások] elkövetnek” (Ezékiel 9:4). Nem hagyják, hogy hatással legyen rájuk a többi ember önző gondolkodásmódja, és Isten tanácsai szerint élnek. Ezért a beszédük és a viselkedésük nagyban különbözik a többi emberétől (Malakiás 3:16, 18). Törekednek rá, hogy mindenkivel békében legyenek, és nem vesznek részt háborúkban, valamint kerülik az erőszakot (Mikeás 4:3).

 Vajon addig romlik a helyzet, amíg már nem lesz visszaút?

 Nem, az emberi társadalom nem fog teljesen összeomlani. Isten hamarosan végrehajtja az ítéletét azokon, akik semmibe veszik az irányelveit (Zsoltárok 37:38). Új földet hoz létre, vagyis egy új emberi társadalmat. Ez azt jelenti, hogy szelíd emberek fognak élni itt, a földön békében, örökké (2Péter 3:13; Zsoltárok 37:11, 29). Ez nem csupán ábránd. A Biblia segítségével sokan már most képesek változtatni, és Istennek tetszően élni (Efézus 4:23, 24).

a A bibliai próféciák és a világ állapota egyértelműen azt mutatja, hogy „az utolsó napokban” élünk. A Biblia ezt az időszakot nehezen elviselhető, válságos időknek nevezi (2Timóteusz 3:1). Bővebben olvashatsz a témáról a „Mi a jele az utolsó napoknak, vagyis a világ végének?” című cikkben.