Ugrás a tartalomra

Mi a jelentősége a tízparancsolatnak?

Mi a jelentősége a tízparancsolatnak?

A Biblia válasza

 A tízparancsolatban törvények vannak megfogalmazva, melyeket Isten adott egy ókori nemzetnek, az izraelitáknak. Úgy is nevezik, hogy „tíz szó”, mely a héber ʽaszeʹreth had·devá·rímʹ kifejezés szó szerinti fordítása. Ez a kifejezés háromszor fordul elő a Pentateuchusban (Tórában), vagyis a Biblia első öt könyvében (2Mózes 34:28; 5Mózes 4:13; 10:4). Ennek az összetételnek a görög megfelelője a deʹka (tíz) loʹgusz (szavak), melyből a „dekalógus” szó származik.

 Isten a tízparancsolatot két kőtáblára írta fel, és Mózesnek, a prófétájának adta át a Sínai-hegyen (2Mózes 24:12–18). A Bibliában két helyen található meg, a 2Mózes 20:1–17-ben és az 5Mózes 5:6–21-ben.

 A tízparancsolat felsorolása

  1.   Egyedül Jehova Istent imádd (2Mózes 20:3).

  2.   Ne imádj bálványokat (2Mózes 20:4–6).

  3.   Ne használd tiszteletlenül Isten nevét (2Mózes 20:7).

  4.   Tartsd meg a sabbatot (2Mózes 20:8–11).

  5.   Tiszteld a szüleidet (2Mózes 20:12).

  6.   Ne gyilkolj (2Mózes 20:13).

  7.   Ne legyél házasságtörő (2Mózes 20:14).

  8.   Ne lopj (2Mózes 20:15).

  9.   Ne tanúskodj hamisan (2Mózes 20:16).

  10.   Ne kívánj semmit, ami a másé (2Mózes 20:17).

 Miért vannak különbségek a felosztásában?

 A Bibliában nincsenek megszámozva a parancsolatok. Ebből eredően a vélemények eltérnek abban, hogy hogyan kellene őket csoportosítani. A fenti felsorolás egy általánosan elfogadott felosztása a tízparancsolatnak. Ám vannak más megközelítések is, melyek abban térnek el, hogy mit vesznek első, második és utolsó parancsolatnak. a

 Mi volt a célja a tízparancsolatnak?

 A tízparancsolat a mózesi törvény része. A mózesi törvény több mint 600 parancsolatból állt, és annak a szövetségnek vagy megállapodásnak a feltételeit tartalmazta, melyet Isten az ókori izraelitákkal kötött (2Mózes 34:27). Isten megígérte nekik, hogy ha betartják a mózesi törvényt, a nemzetük sikeres lesz (5Mózes 28:1–14). A törvény legfőbb célja azonban az volt, hogy felkészítse az izraelitákat a megígért Messiás, azaz Krisztus fogadására (Galácia 3:24).

 A keresztényeknek is be kell tartaniuk?

 Nem. Isten a törvényt, köztük a tízparancsolatot, az ókori izraelitáknak adta (5Mózes 5:2, 3; Zsoltárok 147:19, 20). A keresztényeknek nem kell betartaniuk a mózesi törvényt, és már a zsidó keresztények is „[kikerültek] a törvény alól” (Róma 7:6). b A mózesi törvényt felváltotta Krisztusnak a törvénye, mely magában foglalja mindazt, amire Jézus utasítást adott a követőinek (Galácia 6:2; Máté 28:19, 20).

 Van még haszna napjainkban a tízparancsolatnak?

 Igen. A tízparancsolat megmutatja, hogyan gondolkodik Isten, ezért hasznos megismerkedni vele (2Timóteusz 3:16, 17). A benne rejlő alapelvek megbízható irányítást nyújtanak, és időtállóak (Zsoltárok 111:7, 8). Az általában Újszövetségnek nevezett bibliai részben is sok tanítás ezekre az elvekre épül. (Lásd „ A tízparancsolat alapelvei az Újszövetségben” táblázatot.)

 Jézus azt tanította, hogy a mózesi törvény, a tízparancsolattal együtt, valójában két alapvető parancsolaton nyugszik. Ezt mondta: „»Szeresd Jehovát, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és teljes elméddel.« Ez a legfontosabb és első parancsolat. A második ehhez hasonló: »Szeresd embertársadat, mint önmagadat.« Ezen a két parancsolaton alapul az egész Törvény” (Máté 22:34–40). Noha a keresztényeknek nem kell betartaniuk a mózesi törvényt, azt a parancsot kapták, hogy szeressék Istent és az embereket (János 13:34; 1János 4:20, 21).

  A tízparancsolat alapelvei az Újszövetségben

Alapelv

Előfordulása az Újszövetségben

Egyedül Jehova Istent szabad imádni

Jelenések 22:8, 9

Nem lehet bálványokat imádni

1Korintusz 10:14

Tisztelni kell Isten nevét

Máté 6:9

Rendszeresen időt kell szánni Isten imádatára

Héberek 10:24, 25

Tisztelettel kell bánni a szülőkkel

Efézus 6:1, 2

Nem szabad embert ölni

1János 3:15

Nem szabad házasságtörést elkövetni

Héberek 13:4

Nem szabad lopni

Efézus 4:28

Nem szabad hamisan tanúskodni

Efézus 4:25

Nem szabad sóvárogni azután, ami a másé

Lukács 12:15

a A hagyományos zsidó felosztásban „a 2Mózes 20:2 az első »szó«, a 3–6-ig terjedő versek pedig a második »szó«” (The Jewish Encyclopedia). A katolikusok azonban a 2Mózes 20:1–6-ig terjedő verseket egy parancsolatnak veszik, így az ő felsorolásukban az Isten nevének tiszteletlen használatára vonatkozó parancsolat a második. Hogy meglegyen a tíz parancsolat, az utolsót, mely arról szól, hogy senki se kívánja más feleségét vagy vagyonát, két törvényre osztják.

b A Róma 7:7 a törvényről beszél, és a tizedik parancsolatot említi példaként. Ez bizonyítja, hogy a tízparancsolat a mózesi törvény része.