Ugrás a tartalomra

UTÁNOZZUK A HITÜKET! | JONATÁN

„Szoros barátság szövődött” közöttük

 A csata véget ér, csend ereszkedik Elah völgyére, és csupán a délutáni szellő suhogtatja a sátrakat. Saul király előtt megjelenik néhány embere, köztük a legidősebb fia, Jonatán. Hallgatják, ahogy egy fiatal pásztorfiú, Dávid izgatottan és lelkesen meséli a történteket. Saul feszülten figyel Dávid minden szavára. De mit érez Jonatán? Az évek alatt már számos győzelmet aratott, miközben Jehova seregében szolgált. A mai győzelem viszont nem az ő érdeme, hanem ezé a fiatalé. Dávid megölte Góliátot, az óriást. Ez nagy dicsőség! Vajon Jonatán féltékeny rá?

 Talán meglep, hogy mit érez Jonatán. Ezt olvashatjuk: „Miután Jonatán hallotta, hogy mit mondott Dávid Saulnak, szoros barátság szövődött Jonatán és Dávid között. Jonatán úgy megszerette őt, mint önmagát.” Dávidnak adja a harci felszerelését, még az íját is. Ez nagy megtiszteltetés, hiszen Jonatán híres íjász. Ezenfelül szövetséget, vagyis ünnepélyes megállapodást is kötnek, hogy barátok lesznek és támogatni fogják egymást (1Sámuel 18:1–5).

 Így kezdődött az egyik legszebb barátság, amelyről a Biblia ír. Az istenfélő emberek fontosnak tartják a barátságot. Ha bölcsen választjuk meg a barátainkat, és mi is hű barátok vagyunk, akik támogatják egymást, akkor a hitünk erősödni fog ebben a szeretet nélküli világban (Példabeszédek 27:17). Nézzük, hogy mit tanulhatunk a barátságról Jonatántól!

A barátság alapja

 Hogyan szövődhet barátság ilyen gyorsan? Vizsgáljuk meg, min alapult ez a barátság. Jonatán nehéz időszakon ment keresztül. Az apja, Saul király sokat változott az elmúlt években, és nem éppen az előnyére. Korábban alázatos ember volt, aki engedelmeskedett Istennek, és tisztelte őt, de mostanra arrogánssá és engedetlenné vált (1Sámuel 15:17–19, 26).

 Ez biztosan nagyon aggasztja Jonatánt, hiszen szoros a kapcsolata az apjával (1Sámuel 20:2). Valószínűleg már gondolkodott azon, hogy milyen következményei lehetnek Saul tetteinek Jehova népére. Vajon a király engedetlensége miatt az alattvalói eltávolodnak Jehovától, és ő már nem fog tetszéssel tekinteni rájuk? Ez kétségtelenül nehéz időszak lehetett egy olyan istenfélő embernek, mint Jonatán.

 Mindez segít megérteni, hogy miért szerette meg Jonatán a fiatal Dávidot. Látta, hogy milyen erős a hite. Elvégre Saul seregével ellentétben Dávidot nem tántorította el Góliát hatalmas termete. Úgy gondolta, hogy ha Jehova nevében száll szembe Góliáttal, akkor erősebb lesz, mint a felfegyverzett ellenfele (1Sámuel 17:45–47).

 Évekkel korábban Jonatán is hasonló következtetésre jutott. Biztos volt benne, hogy a fegyverhordozójával együtt ketten le tudnak győzni egy egész előőrsöt. Miért? Ő ezt mondta: „Jehovát semmi sem akadályozhatja” (1Sámuel 14:6). Dávidban és Jonatánban több közös vonás is volt: erős volt a hitük, és nagyon szerették Jehovát. Ez lehetett a létező legjobb alapja a barátságuknak. Nem számítottak a köztük lévő különbségek, noha Jonatán 50 év körüli befolyásos herceg volt, Dávid pedig egy alázatos pásztor, aki valószínűleg még 20 éves sem volt. a

 A szövetség, amelyet kötöttek, megvédte a barátságukat. Hogyhogy? Dávid tudta, hogy Jehova azt szeretné, ha ő lenne Izrael következő királya. Vajon Dávid eltitkolta ezt Jonatán elől? Aligha! A jó barátság akkor marad erős, ha a barátok nyíltan tudnak beszélgetni, nem titkolóznak, és nem hazudnak egymásnak. Mit érezhetett Jonatán, amikor megtudta, hogy Dávid lesz a következő király? Elképzelhető, hogy vágyott rá, hogy egy nap királyként helyrehozza apja hibáit? A Biblia nem árul el semmit a belső küzdelmeiről. Csak arról számol be, ami igazán számít, vagyis arról, hogy mennyire hűséges volt Jonatán, és milyen erős volt a hite. Egyértelmű volt Jonatán számára, hogy Jehova szelleme támogatja Dávidot (1Sámuel 16:1, 11–13). Hű maradt az ígéretéhez, és továbbra is a barátjának tekintette Dávidot, nem pedig a riválisának. Jonatán azt szerette volna, hogy Jehova akarata megvalósuljon.

Jonatánnak és Dávidnak is erős volt a hite, és nagyon szerették Jehovát

 Igazi ajándék volt ez a barátság! Mit tanulhatunk Jonatántól? Jehova minden szolgájának fontosnak kell tartania a barátságot. Nem kell, hogy a barátainknak ugyanolyan hátterük legyen, mint nekünk, vagy hogy ugyanolyan idősek legyenek, mint mi. Ha erős a hitük, nagyon jó hatással lehetnek ránk. Jonatán és Dávid sokszor erősítették és bátorították egymást. És mindkettőjüknek szükségük volt erre, mert a barátságuk hamarosan még nagyobb próba alá került.

Ki mellé áll Jonatán?

 Eleinte Saul nagyon kedveli Dávidot, és a hadsereg vezérévé is teszi. De nem sokkal később a királyt legyűri egy ellenség, amelyen Jonatán felül tudott kerekedni, mégpedig a féltékenység. Dávid egyik győzelmet aratja a másik után Izrael ellensége, a filiszteusok felett. Emiatt sokan tisztelik és szeretik őt. Egy alkalommal néhány izraelita nő például ezt énekli: „Megverte Saul az ezreit, és Dávid is a tízezreit.” A királynak ez nem tetszik, ezért attól a naptól kezdve „állandó gyanakvással” tekint Dávidra (1Sámuel 18:7, 9). Attól fél, hogy Dávid letaszítja a trónról. Ez ostobaság tőle. Az igaz, hogy Dávid tudja, hogy ő lesz a következő király, de még csak eszébe sem jut, hogy Jehova felkent királyát megfossza a tróntól.

 Saul ravaszul úgy akarja intézni, hogy Dávid meghaljon valamelyik csatában, de semmi sem válik be. Dávid sorra nyeri a csatákat, és a nép egyre jobban tiszteli és szereti. Saul ezután még a szolgáit és a legidősebb fiát is megpróbálja bevonni a tervébe, hogy megöljék Dávidot. Gondolj bele, mennyire megrázza Jonatánt az apja terve (1Sámuel 18:25–30; 19:1). Jonatán az apjához, de a barátjához is ragaszkodik. Vajon most ki mellé áll?

 Jonatán bátran ezt mondja: „Ne vétkezzen a király a szolgája, Dávid ellen. Nem vétkezett ő ellened, és amit érted tett, az a javadra volt. Az életét kockáztatta, amikor megölte a filiszteust, úgyhogy Jehova nagy győzelmet szerzett egész Izraelnek. Láttad ezt, és nagyon örültél. Miért öletnéd meg Dávidot ok nélkül? Miért vétkeznél ez ellen az ártatlan ember ellen?” Saul kivételesen észszerűen dönt, és hallgat Jonatánra, sőt megesküszik, hogy nem árt Dávidnak. De nem tartja meg a szavát. Sault annyira feldühítik Dávid újabb sikerei, hogy lándzsát dob felé (1Sámuel 19:4–6, 9, 10). Dávid viszont kitér előle, és elmenekül Saul udvarából.

 Előfordult már, hogy azon vívódtál, hogy ki mellé állj? Nagyon nehéz lehetett. Sokak szerint ilyenkor a család az első. De Jonatán másképp gondolta. Mégis hogyan állhatott volna az apja oldalára, amikor Dávid Jehova hűséges és engedelmes szolgája volt? Jonatán elsősorban Jehovához volt hűséges, és ez határozta meg a döntését. Ezért állt Dávid mellé. Ám az apjához is hűséges maradt, hiszen őszintén tanácsot adott neki, nem pedig azt mondta, amit az apja hallani szeretett volna. Nekünk is a javunkra válik, ha Jonatánéhoz hasonló a hűségünk.

A hűség áldozattal jár

 Jonatán megpróbálja kibékíteni Sault és Dávidot, de még kevesebb sikerrel. Dávid titokban meglátogatja Jonatánt, és elmondja neki, hogy félti az életét. „Engem csak egy lépés választ el a haláltól” – mondja idősebb barátjának. Jonatán beleegyezik, hogy kipuhatolja az apja érzéseit, és tudatja Dáviddal. Azt mondja, hogy rejtőzzön el, ő pedig majd nyilakkal jelez neki. Csak azt kéri Dávidtól, hogy esküdjön meg neki: „Soha ne vond meg hű szeretetedet háznépemtől, még akkor sem, amikor Jehova eltörli minden ellenségedet a föld színéről.” Dávid megígéri, hogy mindig gondja lesz azokra, akik Jonatán háznépéhez tartoznak (1Sámuel 20:3, 13–27).

 Jonatán megpróbál szólni Dávid érdekében, de Saul teljesen feldühödik. „Lázadó asszony” fiának nevezi Jonatánt, és azt mondja, szégyent hoz a családra azzal, hogy Dávid mellé áll. Azt akarja elérni, hogy a saját érdekeire gondoljon: „Amíg Isai fia él a földön, addig nem leszel király, és a királyságod sem áll meg szilárdan.” Jonatán viszont újra ezt kérdezi az apjától: „Miért kellene megölni? Mit tett?” Saul magából kikelve lándzsát dob a fia felé. Noha idős, még mindig erős és gyakorlott harcos. Ennek ellenére elvéti. Jonatán sértve és megalázottan érzi magát, és dühösen távozik (1Sámuel 20:24–34).

Jonatán próba alatt is hűséges maradt, nem volt önző

 Másnap reggel Jonatán kimegy a mezőre, Dávid rejtekhelye közelébe. A megegyezés szerint kilő egy nyilat, hogy Dávid tudtára hozza: Saul még mindig holtan akarja látni. Ezután Jonatán visszaküldi a szolgáját a városba. Magára marad Dáviddal, és tudnak váltani pár szót. Mindketten sírnak, és szomorúan elbúcsúznak egymástól, mert Dávidnak innentől kezdve bujdokolnia kell (1Sámuel 20:35–42).

 Jonatán próba alatt is hűséges maradt, nem volt önző. Sátán, aki minden hűséges ember ellensége, örült volna neki, ha Jonatán az ő nyomdokaiba lép, és enged a dicsőség- vagy hatalomvágyának. Sátán szeret az emberek önző vágyaira hatni. Az ősszüleink, Ádám és Éva esetében ez sikerült neki (1Mózes 3:1–6). De Jonatánnal kudarcot vallott. Ez nagyon bosszanthatta. Te beadod a derekad, ha hasonlóval próbálkozik? A mi időnkben teljesen hétköznapos az önzés (2Timóteusz 3:1–5). Tanulunk Jonatán önzetlen és hűséges tetteiből?

Jonatán hű barátként jelez Dávidnak, hogy megóvja a veszélytől

„Oly kedves voltál nekem!”

 Saul Dávid iránti gyűlölete kezd megszállottsággá válni. Jonatán tehetetlenül nézi, ahogy apja szinte őrülten sereget gyűjt, hogy keresztül-kasul bejárja az országot, és megöljön egy ártatlan embert (1Sámuel 24:1, 2, 12–15; 26:20). Jonatán részt vesz a hadjáratban? A Szentírás egyszer sem említi, hogy bármi köze lett volna ehhez az értelmetlen hajszához. Ezt el sem lehetne képzelni Jonatánról, hiszen hűséges Jehovához és Dávidhoz, és megesküdött Dávidnak, hogy a barátja marad.

 Mindig hű marad fiatal barátjához. Idővel újra találkozni tud Dáviddal. Ekkor Hóresben vannak, mely név azt jelenti, hogy ’erdős hely’. Hóres egy érintetlen hegyvidékes területen található, néhány kilométerre délkeletre Hebrontól. Miért kockáztatja Jonatán az életét, csakhogy találkozzon Dáviddal? A Bibliából kiderül, hogy azért, mert segíteni akar neki „megerősítenie a bizalmát Jehovában” (1Sámuel 23:16). Hogyan teszi ezt?

 „Ne félj” – mondja fiatal barátjának. Majd erről biztosítja: „Az apám, Saul nem talál meg téged!” Miért gondolja ezt? Mert biztos benne, hogy Jehova akarata valóra válik. Így folytatja: „Te király leszel Izrael felett”. Ezeket a szavakat évekkel korábban Jehova megbízásából Sámuel próféta mondta. Jonatán most emlékezteti Dávidot, hogy Jehova szava mindig valóra válik. És mit gondol a saját jövőjéről? „Én pedig második leszek utánad.” Igazán alázatos férfi! Elégedett lenne azzal, ha a nála 30 évvel fiatalabb férfi keze alá dolgozhatna. Végül ezt mondja: „Az apám, Saul is tudja ezt” (1Sámuel 23:17, 18). Mélyen legbelül Saul is tudja, hogy kudarcra van ítélve, mert értelmetlen olyan ember ellen harcolnia, akit Jehova választott ki, hogy a következő király legyen.

Jonatán erősítette Dávidot, amikor nehéz helyzetben volt

 Az ezt követő években Dávid biztos sokszor gondol vissza jó érzéssel erre a találkozásra. Többé nem látja Jonatánt. Sajnos Jonatán vágya, hogy második legyen Dávid mellett, soha nem válhat valóra.

 Jonatán Saul oldalán csatába indul Izrael esküdt ellenségei, a filiszteusok ellen. Nyugodt lelkiismerettel harcolhat az apja oldalán, mert nem engedte, hogy Saul hibái eltérítsék Jehova szolgálatától. Mint mindig, most is bátran és hűségesen harcol, de a csata rosszul alakul. Saul annyira gonosszá vált, hogy még spiritizmushoz is fordult, pedig ez Isten törvénye szerint halálos bűn. Jehova ezért már nincs Saullal. A király három fia, köztük Jonatán is meghal a csatában. Saul pedig megsérül, majd végez magával (1Sámuel 28:6–14; 31:2–6).

„Te király leszel Izrael felett, én pedig második leszek utánad” – mondta Jonatán (1Sámuel 23:17)

 Dávidot lesújtja a gyász. Ez a kedves és megbocsátó férfi még Sault is megsiratja, aki rengeteg nehézséget okozott neki. Dávid gyászdalt ír Saul és Jonatán tiszteletére. A költemény talán legmegindítóbb szavai Dávid szeretett barátjáról szólnak, aki mindig hűen támogatta: „Oly kedves voltál nekem! Szereteted csodálatosabb volt nekem az asszonyok szerelménél” (2Sámuel 1:26).

 Dávid soha nem feledkezik meg a Jonatánnak tett ígéretéről. Évekkel később megkeresi Jonatán sánta fiát, Mefibósetet, hogy gondoskodni tudjon róla (2Sámuel 9:1–13). Dávid kétségtelenül sokat tanult abból, hogy Jonatán hűségesen ragaszkodott fiatal barátjához annak ellenére, hogy ez sok áldozattal járt. Te mit tanultál ebből? Olyan barátokat keresel, mint Jonatán? Te is olyan barát szeretnél lenni, mint ő? Segíts a barátaidnak, hogy bízzanak Jehovában, és erős maradjon a hitük! Elsősorban Jehovához legyél hűséges! Tarts ki a barátod mellett, és ne a magad érdekeit keresd! Így lehetsz olyan barát, mint Jonatán, és utánozhatod a hitét.

a Amikor a Szentírás először említi Jonatánt Saul uralkodásának kezdetén, ő már katonai parancsnok volt, tehát legalább 20 évesnek kellett lennie (4Mózes 1:3; 1Sámuel 13:2). Saul 40 évig uralkodott, vagyis Jonatán úgy 60 éves lehetett apja halálakor. Dávid 30 éves volt, amikor Saul meghalt (1Sámuel 31:2; 2Sámuel 5:4). Tehát Jonatán vagy 30 évvel idősebb volt Dávidnál.