Ugrás a tartalomra

Utánozzuk a hitüket! – Bibliai személyek történetei

Ez a sorozat olyan bibliai szereplők történetét kelti életre, akiknek kiemelkedő volt a hitük. a A példájuk segíthet megerősíteni a hitedet és az Istennel ápolt kapcsolatodat.

a Azért, hogy segítsünk elképzelni és életre kelteni ezeket a történeteket, a cikkekben olyan részletek is meg vannak említve, melyek nem szerepelnek a Bibliában. Mindezt alapos kutatás előzte meg, hogy biztosak legyünk abban, hogy ezek a részletek összhangban vannak a Bibliával, a történelmi feljegyzésekkel és a régészeti leletekkel.

A teremtéstől az özönvízig

Ábel – „Bár meghalt, mégis beszél”

Mit tanulhatunk Ábelről és a hitéről, noha a Biblia igen keveset ír róla?

Énók – Kedvére volt Istennek

Ha van családod, amelyről gondoskodnod kell, vagy nehéz kiállnod amellett, ami helyes, akkor sokat tanulhatsz Énók hitéből.

Noé – „Az igaz Istennel járt”

Milyen nehézségekkel nézett szembe Noé és a felesége a gyermekeik nevelése közben? Hogyan mutatkozott meg a hitük a bárka építése során?

Noé – A családjával életben maradt

Hogyan menekült meg Noé és a családja az emberiség történelmének legsötétebb időszakában?

Az özönvíztől az Egyiptomból való kivonulásig

Ábrahám – „Atyja . . . mindazoknak, akiknek van hitük”

Hogyan mutatta ki Ábrahám a hitét? Hogyan utánozhatod Ábrahámot a hit kimutatásában?

Sára – „Szép asszony vagy”

Egyiptomban a fáraó főembereinek feltűnik Sára szépsége. Talán meglepődsz, mi történik ezután.

Sára – Akit Isten fejedelemnőnek nevezett

Miért illett hozzá ez a név?

Rebeka – „Kész vagyok elmenni vele”

Rebekának erős hite, és számos jó tulajdonsága is volt.

József – „Kérlek titeket, hallgassátok meg az álmot”

József családjának a történetéből sokat tanulhatnak a mai mozaikcsaládok.

József – Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot?

Hogyan tudott ellenállni József Potifár feleségének, aki kitartóan csábította, hogy feküdjön le vele?

József – „Vajon a megfejtés nem Isten dolga?”

Mi adott bátorságot Józsefnek ahhoz, hogy megmagyarázza a főpohárnok, a fősütőmester és a fáraó álmát? Hogyan került a börtönből a palotába egyetlen nap alatt?

József – „Vajon Isten helyében vagyok én?”

Ha az otthonodat féltékenység, hűtlenség vagy gyűlölet mérgezi meg, sokat tanulhatsz József történetéből.

Jób – „Feddhetetlen maradok!”

Hogyan segíthet nekünk Jób története, amikor nehézségek, csapások sújtanak, vagy más próbák érik a hitünket?

Jób – Jehova begyógyította a sebeit

Semmi sem bosszantja jobban Sátánt, és semmi sem okoz nagyobb örömet szerető Istenünknek, Jehovának, mint az, ha Jóbhoz hasonlóan hűségesen kitartunk.

Mirjam – „Szálljon az ének Jehovának”!

Mirjam, a prófétanő arra kapott ihletést, hogy az izraelita asszonyok élén győzelmi éneket énekeljen a Vörös-tengernél. Sokat tanulhatunk tőle a bátorságról, a hitről és az alázatról.

Az Egyiptomból való kivonulástól Izrael első királyáig

Ráháb – „Cselekedetek által nyilvánították igazságossá”

Ráháb történetéből kiderül, hogy egyikőnk sem jelentéktelen Isten szemében. Mit tanulhatunk Ráhábtól a hitről?

Debóra – „Míg fel nem keltem, mint egy anya Izraelben”

Mit tanulhatunk a Debóráról szóló beszámolóból a hitről és a bátorságról?

Ruth – „Ahová te mész, én veled megyek”

Miért volt kész Ruth megválni a családjától és a szülőföldjétől? Milyen tulajdonságai miatt volt értékes Jehova szemében?

Ruth – „Nagyszerű asszony vagy”

Miért jelentős Ruth és Boáz házassága? Mit tanít Ruth és Naomi példája a családról?

Anna – Kiöntötte a szívét Istennek

Annát a Jehovába vetett hite segítette át az elviselhetetlennek tűnő helyzeten.

Sámuel – „Tovább növekedett Jehovánál”

Miért volt szokatlan Sámuel gyerekkora? Hogyan lett egyre erősebb a hite miközben a hajléknál volt?

Sámuel – A megpróbáltatások ellenére kitartott

Mindannyian átélünk nehézségeket és csalódásokat, melyek próbára teszik a hitünket. Mit tanulhatunk Sámueltől a kitartásról?

Izrael első királyától Jézus születéséig

Jonatán – Tudta, hogy Jehovának semmi sem lehetetlen

Jonatán másodmagával megtámad egy egész előőrsöt, és a győzelmével történelmet ír.

Dávid – A csata Jehováé!

Miért tudta Dávid legyőzni Góliátot? Mit tanulhatunk ebből a történetből?

Dávid és Jonatán – „Szoros barátság szövődött” közöttük

Hogy lehetséges, hogy két különböző korú és hátterű férfi ilyen szoros barátságot kötött? Mit tanulhatunk tőlük a barátságról?

Abigail – Értelmesen cselekedett

Mit tanulhatunk Abigailtól abból, ahogyan helytállt a rossz házasságában?

Illés – Kiállt a tiszta imádat mellett

Illéshez hasonlóan hogyan bánjunk azokkal, akik nem értenek egyet a Biblia tanításaival?

Illés – Figyelt és várt

Mi mutatja, hogy Illés prófétának fontos volt az ima, miközben várakozott Jehova ígéretének a beteljesedésére?

Illés – Erőt merített Istenének szavaiból

Milyen események miatt keseredett el Illés olyannyira, hogy meg akart halni?

Illés – Az igazságtalanság ellenére is kitartott

Téged is ért már valamilyen igazságtalanság? Szeretnéd már látni, amint Isten igazságot szolgáltat? Hogyan utánozhatod a hűséges Illést?

Illés – Mindvégig kitartott

A hűséges Illés példája segít, hogy mi is állhatatosan viseljük el a nehézségeket.

Jónás – Tanult a hibáiból

Veled is előfordult már, hogy megrémültél egy megbízatástól? Jónás történetéből sokat tanulhatunk Jehova türelméről és irgalmáról.

Jónás – Irgalmat tanult

Hogyan indíthat minket Jónás példája arra, hogy őszintén magunkba nézzünk?

Eszter – Kiállt Isten népéért

Hitre és bátorságra van szükségünk, ha olyan önzetlen szeretetet szeretnénk kimutatni, mint Eszter.

Eszter – Bölcsen, bátran és önzetlenül cselekedett

Hogyan cselekedett Eszter önzetlenül Jehováért és a népéért?

Jézus születésétől az apostolok haláláig

Mária – „Íme! Jehova rabszolgalánya!”

Mit tár fel Mária hitéről az, amit Gábriel angyalnak válaszol? Milyen más értékes tulajdonságai voltak még?

Mária – „Következtetéseket vont le szívében”

A Betlehemben történtek megerősítették Mária hitét Jehova ígéreteiben.

Mária – Felülemelkedett mélységes bánatán

Jézus anyjának, Máriának a példája segíthet, hogy talpra állj, amikor nagyon le vagy sújtva.

József – Szerető, törődő apa volt

Hogyan védelmezte József a családját? Miért vitte Máriát és Jézust Egyiptomba?

Márta – Hitt Jézusban

Mi mutatja, hogy Mártának még akkor is rendkívüli volt a hite, amikor gyászolt?

Mária Magdaléna – „Láttam az Urat!”

Mária Magdaléna mondhatta el a jó hírt Jézus feltámadásáról a tanítványoknak.

Péter – Legyőzte a kétségeit és a félelmeit

A kétely rendkívül romboló, és meggyengíti a hitet. De Péter legyőzte a kétségeit és a félelmeit, és követte Jézust.

Péter – Hűségesen kitartott a próbák idején

Az, hogy Péter hitt Jézusban és hűséges volt, hogyan segített neki elfogadni a helyreigazítást?

Péter – Megtanulta, mennyire fontos megbocsátani

Mit tanított Jézus Péternek a megbocsátásról? Miből derül ki, hogy Jézus megbocsátott neki?

Timóteusz – „Szeretett és hű gyermekem az Úrban”

Hogyan lett a fiatal és félénk Timóteuszból kiemelkedő keresztény felvigyázó?