Ugrás a tartalomra

BIBLIAVERSEK MAGYARÁZATA

Máté 6:34: „Ne aggodalmaskodjatok. . . a holnap felől”

Máté 6:34: „Ne aggodalmaskodjatok. . . a holnap felől”

 „Soha ne aggódjatok hát a következő nap miatt, mert a következő napnak meglesznek a maga aggodalmai. Minden napnak elég a maga baja” (Máté 6:34, Új világ fordítás).

 „Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja” (Máté 6:34, Károli-fordítás).

A Máté 6:34 jelentése

 Jézus arra ösztönözte a hallgatóit, hogy ne aggodalmaskodjanak túlzottan a jövőbeli problémák miatt. Kiemelte, hogy jobban járnak, ha mindig csak az adott nap problémáival foglalkoznak.

 Ezzel nem azt akarta mondani, hogy ne foglalkozzunk a holnappal, vagy ne készítsünk terveket a jövőre (Példabeszédek 21:5). Inkább abban próbált segíteni, hogy ne aggodalmaskodjunk túlságosan amiatt, ami esetleg megtörténhet. Ez elveheti az örömünket, és megakadályozhat abban, hogy a feladatainkra koncentráljunk. Aggodalmaskodással úgysem tudjuk megoldani a jövőben esetleg felmerülő problémákat. Gyakran meg sem történik az, amitől tartottunk, vagy nem olyan rosszul alakulnak a dolgok, mint ahogy arra számítottunk.

A Máté 6:34 szövegkörnyezete

 Jézus ezeket a szavakat a híres hegyi beszédében mondta el, melyet Máté evangéliumának 5–7. terjedő fejezeteiben találhatunk. Ebben a beszédében Jézus elmagyarázta, hogy a szükségtelen aggodalmaskodástól nem leszünk boldogabbak, és az életünket sem hosszabbíthatjuk meg így (Máté 6:27). Arra is rámutatott, hogy ha Istent tesszük első helyre az életünkben, akkor nincs miért aggódnunk a jövő miatt. Ha Isten gondot visel a növényekre és az állatokra, akkor mennyivel inkább törődik azokkal, akik szolgálják őt (Máté 6:25, 26, 28–33).

Olvasd el Máté evangéliumának 6. fejezetét, és nézd meg a hozzá tartozó lábjegyzeteket, keresztutalásokat és képeket.