Ugrás a tartalomra

BIBLIAVERSEK MAGYARÁZATA

Máté 6:33: „keressétek először Istennek országát”

 „Így tehát állandóan tegyétek első helyre az életetekben a királyságot és Isten igazságos alapelveit, és akkor ezeket az egyéb dolgokat mind megadja nektek Isten” (Máté 6:33, Új világ fordítás).

 „Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek” (Máté 6:33, Károli-fordítás).

A Máté 6:33 jelentése

 Isten országa, vagy más szóval királysága egy égi kormányzat, amely meg fogja valósítani Isten szándékát a földön (Máté 6:9, 10). Úgy keressük először, vagyis úgy tesszük első helyre az életünkben Isten királyságát, ha igyekszünk minél többet megtudni róla, és elmondjuk másoknak, hogy mit fog megvalósítani (Máté 24:14). a Az is fontos, hogy rendszeresen imádkozzunk azért, hogy jöjjön el ez a királyság (Lukács 11:2).

 Isten igazsága az ő erkölcsi törvényeire, alapelveire utal, arra, hogy ő mit tart jónak és rossznak (Zsoltárok 119:172). Ezek mindig a javunkra válnak. Úgy tehetjük első helyre az életünkben Isten igazságos alapelveit, ha ezek szerint élünk (Ézsaiás 48:17).

 Az a kifejezés, hogy ezek mind megadatnak néktek, egy ígéret. Isten azt ígéri, hogy gondoskodni fog azokról, akik első helyre teszik az életükben az ő királyságát és az igazságos alapelveit (Máté 6:31, 32).

A Máté 6:33 szövegkörnyezete

 Ezek a szavak akkor hangzottak el, amikor Jézus elmondta a hegyi beszédét, mely a Máté evangélium 5-től 7-ig terjedő fejezeteiben van feljegyezve. Jézus hallgatóinak a többsége nagyon szegény volt. A megélhetés valószínűleg minden figyelmüket lekötötte, és úgy érezhették, hogy nem marad idejük Isten királyságára. Ezért Jézus arra ösztönözte őket, hogy figyeljék meg, Isten hogyan gondoskodik a növényekről és az állatokról. Arról biztosította őket, hogy ehhez hasonlóan Isten azokról is gondoskodik, akik első helyre teszik az ő királyságát (Máté 6:25–30).

Tévhitek a Máté 6:33-al kapcsolatban

 Tévhit: Akik Isten királyságát teszik az első helyre, azok gazdagok lesznek.

 Tény: Jézus azt mondta, hogy akik az első helyre teszik az életükben Isten királyságát, azokról Isten gondoskodni fog. Megadja az alapvető szükségleteiket, például a ruházatot és az élelmet (Máté 6:25, 31, 32). De nem arra gondolt, hogy luxuskörülmények között fognak élni, vagy hogy Isten áldása anyagiakban mérhető le. Sőt, arra figyelmeztette a hallgatóit, hogy ne akarjanak meggazdagodni, mert így nehezebb lesz első helyre tenniük a királyságot (Máté 6:19, 20, 24). Pál apostol fáradhatatlanul hirdette Isten királyságának a jó hírét, időnként mégis szegény körülmények között élt. Jézushoz hasonlóan ő is felhívta a figyelmet arra, milyen veszélyes, ha valaki meg akar gazdagodni (Filippi 4:11, 12; 1Timóteusz 6:6–10).

 Tévhit: Ha első helyre tesszük a királyságot, az azt jelenti, hogy nem kell dolgoznunk a megélhetésért.

 Tény: A Biblia egyértelműen kijelenti, hogy Jézus követőinek el kell tartaniuk magukat és a családjukat (1Tesszalonika 4:11, 12; 2Tesszalonika 3:10; 1Timóteusz 5:8). Amikor Jézus azt mondta a követőinek, hogy Isten királyságát tegyék az első helyre, nem arra utalt, hogy semmi mással nem kell foglalkozniuk.

 Ha Isten királysága a legfontosabb az életünkben, és készek vagyunk dolgozni a megélhetésért, akkor számíthatunk rá, hogy Isten gondoskodni fog az alapvető szükségleteinkről (1Timóteusz 6:17–19).

a Az „állandóan tegyétek első helyre” kifejezés egy olyan görög igealak fordítása, mely folyamatos cselekvésre utal, és úgy is vissza lehet adni, hogy „folyamatosan tegyétek”. Ez azt jelenti, hogy Isten királyságának mindig a legfontosabbnak kell lennie az életünkben.