Ugrás a tartalomra

BIBLIAVERSEK MAGYARÁZATA

Józsué 1:9: „légy erős és bátor”

Józsué 1:9: „légy erős és bátor”

 „Hát nem parancsoltam meg neked? Légy bátor és erős! Ne félj és ne rettegj, mert Jehova, a te Istened veled van, bárhová mész!” (Józsué 1:9, Új világ fordítás).

 „Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz” (Józsué 1:9, Újfordítású revideált Biblia).

A Józsué 1:9 jelentése

 Jehova a Isten ezekkel a szavakkal arról biztosította a hűséges szolgáját, Józsuét, hogy még ha nehézségekkel vagy leküzdhetetlennek tűnő akadályokkal kell is szembenéznie, nincs mitől félnie. Józsué azért lehetett bátor és erős, mert Isten megígérte neki, hogy ha engedelmeskedik a parancsainak, akkor vele lesz, és támogatni fogja. Isten úgy támogatta Józsuét, hogy útmutatással látta el, és győzelemre segítette az ellenségei fölött.

 Mire volt szükség ahhoz, hogy Józsué bátor és erős legyen? Azokból az ihletett írásokból meríthetett erőt és bátorságot, melyek akkor már készen voltak. Ebbe beletartozott az egész törvény, amelyet Jehova szolgája, Mózes adott át Józsuénak (Józsué 1:7). b Jehova ezt mondta Józsuénak: „olvasd halk hangon [„gondolkodjál arról”, Károli-fordítás] éjjel és nappal” (Józsué 1:8). Ha Józsué olvasta Isten Szavát, és elmélkedett azon, az megerősítette az elhatározását, hogy Isten akaratát fogja cselekedni. Az is fontos volt, hogy alkalmazza, amit Isten Szavából tanult, vagyis gondosan megtartsa a benne foglaltakat. Így bölcsen cselekedett, és sikeres tudott lenni. Bár sok nehézséggel kellett szembenéznie, Jehova hűséges szolgájaként tartalmas és megelégedést nyújtó élete volt (Józsué 23:14; 24:15).

 Amit Jehova Józsuénak mondott, az nekünk is bátorító lehet. Hiszen arról biztosít minket, hogy Jehova minden szolgájával törődik, különösen, ha nehézségekkel kell szembenézniük. Azt szeretné, hogy Józsuéhoz hasonlóan, ők is sikeresen meg tudjanak küzdeni ezekkel. És ha ők is rendszeresen olvassák Isten Szavát, a Bibliát, elmélkednek rajta, és alkalmazzák, amit olvastak, akkor olyan bátrak és erősek lehetnek, mint Józsué.

A Józsué 1:9 szövegkörnyezete

 Mózes halála után Jehova Józsuét bízta meg Izrael népének a vezetésével (Józsué 1:1, 2). Izrael ekkor arra készült, hogy belép az ígéret földjére, Kánaánba. Csakhogy ehhez sok ellenséges néppel kellett megküzdeniük. Például Józsuénak háborút kellett vívnia a kánaánitákkal, akik rendkívül gonoszak voltak (5Mózes 9:5; 20:17, 18). c Ráadásul sokkal többen voltak, mint az izraeliták, és a harci eszközeik is sokkal fejlettebbek voltak (Józsué 9:1, 2; 17:18). Ennek ellenére Józsué bátran követte Jehova útmutatásait. Jehova pedig az ígéretének megfelelően vele volt, így az izraeliták mindössze hat éven belül az ellenségeik többségét legyőzték (Józsué 21:43, 44).

a A Jehova név az Isten nevét jelölő négy héber betű יהוה (JHVH), azaz a tetragram magyar fordítása. Ezt a nevet az Újfordítású revideált Biblia az „ÚR” szóval adja vissza. A „Ki Jehova?” című cikkből még többet megtudhatsz Jehováról, és arról, hogy miért nem használja a nevét némelyik bibliafordítás.

b Ezek az ihletett írások, melyek ma már a Biblia részét képezik, valószínűleg a következők voltak: Mózes öt könyve, Jób könyve és egy-két zsoltár.

c Arról, hogy miért kellett háborút vívni ellenük, még többet olvashatsz a „Miért harcolt Jehova a kánaániták ellen?” című cikkben, az Őrtorony 2010. január 1-jei számában.