Ugrás a tartalomra

BIBLIAVERSEK MAGYARÁZATA

Filippi 4:6, 7: „Semmiért se aggódjatok”

Filippi 4:6, 7: „Semmiért se aggódjatok”

 „Semmi miatt ne aggódjatok, hanem mindig tárjátok a kéréseiteket Isten elé, úgy, hogy imádkoztok és könyörögtök hozzá, és közben hálát adtok neki. Így Isten békéje, amely felette áll minden gondolkodásnak, meg fogja őrizni szíveteket és gondolkodóképességeteket Krisztus Jézus által” (Filippi 4:6, 7, Új világ fordítás).

 „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban” (Filippi 4:6, 7, Újfordítású revideált Biblia).

A Filippi 4:6, 7 jelentése

 Isten szolgái megoszthatják a Teremtőjükkel imában az aggodalmaikat és a nehézségeiket. Ő azt ígéri, hogy belső békét ad nekik, mely segít megküzdeni az aggodalmakkal, valamint megőrzi a szívüket és a gondolkodóképességüket. A 6. vers az ima különböző formáiról ír, melyek által megkaphatjuk ezt a belső békét.

 A könyörgések olyan imák, melyekben egy személy buzgón Isten segítségéért esedezik, különösen, amikor nagyfokú stressz éri, vagy veszélyben van. Jézus is könyörgött az Atyjához (Héberek 5:7). Az ilyen imákat általában újra és újra elmondjuk Istennek.

 Konkrét kérésekkel is fordulhatunk Istenhez. Mindig és minden helyzetben kérhetjük a segítségét, de ezeknek a kéréseknek összhangban kell lenniük az akaratával, melyről a Bibliában olvashatunk (1János 5:14).

 A hálaadás egy olyan ima, amelyben kifejezzük az értékelésünket mindazért, amit Isten értünk tett és tenni fog. Ha arra összpontosítunk, hogy mi mindenért lehetünk hálásak Istennek, az segít megőrizni az örömünket (1Tesszalonika 5:16–18).

 Isten úgy válaszol az imákra, hogy békét ad a szolgáinak. Az „Isten békéje” kifejezés egy olyan nyugalomra utal, mely a vele ápolt szoros kapcsolatból fakad (Róma 15:13; Filippi 4:9). Ez a béke Istentől származik, ezért „felette áll minden gondolkodásnak”, és olyan mértékben tud nekünk segíteni, mely minden képzeletet felülmúl.

 Ez a vers leírja, hogy Isten békéje megőrzi a szívünket. A megőriznek fordított görög ige eredetileg egy katonai kifejezés volt. Egy helyőrséggel kapcsolatban használták, amelynek az volt a feladata, hogy megvédjen egy megerősített várost. Ehhez hasonlóan Isten békéje megvédi az elménket és a szívünket, mert nem engedi, hogy az aggodalmak és a csüggedtség úrrá legyen rajtunk.

 Isten békéje „Krisztus Jézus által” őrzi meg a szívünket és a gondolkodóképességünket, hiszen általa lehetünk jó kapcsolatban Istennel. Ő az életét adta váltságul a bűneinkért. Csak akkor élvezhetjük Isten áldásait, ha hiszünk Jézusban (Héberek 11:6). Ezenkívül Jézus által közeledhetünk imában Istenhez. Jézus ezt mondta: „Senki sem jut az Atyához, csakis általam” (János 14:6; 16:23).

A Filippi 4:6, 7 szövegkörnyezete

 A Filippieknek írt levelet Pál apostol írta a Filippiben a élő keresztényeknek. A 4. fejezetben Pál buzdítja a keresztényeket, hogy örüljenek, és kifejezi az értékelését a nagylelkűségükért, amely őt is boldoggá tette (Filippi 4:4, 10, 18). Rámutatott, hogy akkor lehet az övék „Isten békéje”, ha imádkoznak érte, illetve hogy hogyan gondolkodjanak, és mit tegyenek érte (Filippi 4:8, 9).

a A mai Görögországban található.