Ugrás a tartalomra

BIBLIAVERSEK MAGYARÁZATA

Ézsaiás 41:10: „Ne félj, mert én veled vagyok”

 „Ne félj, mert én veled vagyok. Ne aggódj, mert én vagyok Istened. Én megerősítelek, igen, segítek neked. Erősen foglak igazságos jobb kezemmel” (Ézsaiás 41:10, Új világ fordítás).

 „Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak” (Ézsaiás 41:10, Károli-fordítás).

Az Ézsaiás 41:10 jelentése

 Ebben a versben Jehova * Isten arról biztosítja a hűséges imádóit, hogy mindig számíthatnak rá, bármilyen nehézséggel néznek is szembe.

 „Én veled vagyok.” Jehova elmondja, miért nem kell félnie az imádóinak: azért, mert nincsenek egyedül. Mivel látja, min mennek keresztül, és hallja az imáikat, olyan, mintha ott lenne velük (Zsoltárok 34:15; 1Péter 3:12).

 „Én vagyok Istened.” Jehova ezekkel a szavakkal arról biztosítja a hűséges imádóit, hogy elfogadja őket, és még mindig az Istenük. Semmi sem akadályozhatja meg őt abban, hogy segítsen nekik (Zsoltárok 118:6; Róma 8:32; Héberek 13:6).

 „Én megerősítelek, igen, segítek neked. Erősen foglak igazságos jobb kezemmel.” Jehova háromféleképpen is hangsúlyozza ugyanazt a gondolatot, mégpedig azt, hogy az imádói biztosan számíthatnak rá. Egy szóképpel érzékelteti, hogyan segíti a szolgáit, amikor bajban vannak. Jobb kezével megragadja és felsegíti őket (Ézsaiás 41:13).

 Isten leginkább a Szava, a Biblia által erősíti és támogatja az imádóit (Józsué 1:8; Héberek 4:12). A Biblia bölcs tanácsai segítenek megküzdeni a nehézségekkel, például a szegénységgel, a betegséggel vagy egy családtagunk halálával (Példabeszédek 2:6, 7). Ezenkívül Isten a szent szellemével, vagyis a tevékeny erejével is támogatja az imádóit, mely erőt ad nekik ahhoz, hogy el tudják viselni a nehézségeket (Ézsaiás 40:29; Lukács 11:13).

Az Ézsaiás 41:10 szövegkörnyezete

 Ezeket a szavakat Jehova azért íratta le, hogy vigaszt nyújtson a hűséges zsidóknak, akiket később száműzetésbe vittek Babilonba. Jehova megjövendölte, hogy a száműzetés vége felé aggasztó hírek érkeznek majd egy félelmetes ellenségről, mely pusztítással fenyegeti Babilont és a környező nemzeteket (Ézsaiás 41:2–4; 44:1–4). Emiatt a legtöbben remegni fognak a félelemtől, de a zsidóknak nem kell aggódniuk, mert Jehova megvédi őket. Háromszor is megnyugtatja őket, hogy ne féljenek (Ézsaiás 41:5, 6, 10, 13, 14).

 Ezek a szavak eredetileg a hűséges zsidó száműzötteknek szóltak, de Jehova gondoskodott róla, hogy fennmaradjanak, és másoknak is vigaszt nyújtsanak (Ézsaiás 41:10; 40:8; Róma 15:4). Jehova most is ugyanúgy segíti a szolgáit, mint a múltban.

Olvasd el az Ézsaiás könyvének 41. fejezetét, és nézd meg a hozzá tartozó lábjegyzeteket és keresztutalásokat.

^ Isten neve Jehova (Zsoltárok 83:18).