Ugrás a tartalomra

Személyes adatok kezelése – Szlovénia

Személyes adatok kezelése – Szlovénia

Hírnökké válásával egy személy elismeri, hogy Jehova Tanúi világméretű vallási szervezete – beleértve Jehova Tanúi helyi gyülekezetét, a helyi fiókhivatalt és Jehova Tanúi más, hasonló közreműködő szervezeteit – jogszerűen, jogos vallási érdekeivel összhangban kezeli személyes adatait. A hírnökök önkéntesen adják meg személyes adataikat a gyülekezetüknek a Szervezetten Jehova akaratának cselekvésére című könyvben vázoltak szerint annak érdekében, hogy részt vehessenek az imádatukkal kapcsolatos egyes vallási tevékenységekben, és hogy szellemi támogatásban részesülhessenek (1Péter 5:2).

A hírnökök egyéb vallási tevékenységekben való részvételük során további személyes adatokat is megadhatnak Jehova Tanúinak. Személyes adatnak minősülhet többek között a név, a születési idő, a nem, a keresztelkedés dátuma, az elérhetőségek, továbbá a hírnök szellemi jóllétével, a szántóföldi tevékenységével vagy a szervezetben betöltött szerepével kapcsolatos információ. A személyes adatok a hírnök vallási meggyőződésére utaló és egyéb különleges személyes adatokat is tartalmazhatnak. Az adatkezelés a személyes adatok gyűjtését, rögzítését, csoportosítását, rendszerezését vagy tárolását, illetve az azokkal végzett hasonló műveleteket jelentheti.

Az országban irányadó adatvédelmi jogszabályok az alábbiak:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet).

A fenti adatvédelmi jogszabályok alapján a hírnökök hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat Jehova Tanúi vallási célokból kezeljék, beleértve az alábbiakat:

  • Jehova Tanúi valamely helyi gyülekezetének bármely összejövetelén és bármilyen önkéntes tevékenységben vagy programban való részvétel;

  • részvétel egy olyan összejövetelen, gyűlésen vagy kongresszuson, amelyről felvételt készítenek, és azt világszerte közvetítik Jehova Tanúi bibliai oktatása érdekében;

  • olyan megbízatás végzése vagy a gyülekezetben olyan egyéb feladatkör ellátása, amely magában foglalja, hogy a hírnök nevét és megbízatását közzéteszik a hirdetőtáblán Jehova Tanúi valamely királyságtermében;

  • a Gyülekezeti hírnökadatlap vezetése;

  • a vének által végzett pásztori munka (Cselekedetek 20:28; Jakab 5:14, 15);

  • vészhelyzet esetére megadott elérhetőségek rögzítése.

A személyes adatok határozatlan ideig, de legfeljebb addig kerülnek megőrzésre, amíg a fentebb felsorolt vagy egyéb jogszerű célok fennállnak. Ha egy hírnök nem írja alá a Személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás és hozzájárulás dokumentumot, a szervezet talán nem tudja majd megítélni, hogy alkalmas-e a gyülekezetben bizonyos feladatkörök betöltésére, illetve bizonyos vallási tevékenységekben való részvételre.

A személyes adatokat, ha szükséges és helyénvaló, továbbíthatjuk Jehova Tanúi bármely közreműködő szervezetének. A hírnökök tudomásul veszik, hogy egy ilyen szervezet akár olyan országban is rendelkezhet székhellyel, melynek joga más szinten biztosítja a személyes adatok védelmét, és ez nem feltétlenül egyezik annak az országnak az adatvédelmi szintjével, amelyikből az adatok továbbításra kerültek. Ugyanakkor a hírnökök tudják, hogy a címzettek – akik között Jehova Tanúi egyesült államokbeli főhivatalában található közreműködő szervezetek is lehetnek – Jehova Tanúi nemzetközi adatvédelmi szabályzatával összhangban fogják kezelni a személyes adataikat.

A hírnökök jogosultak a Jehova Tanúi által kezelt személyes adataikhoz hozzáférni, azok törlését, kezelésük korlátozását vagy helyesbítését kérni. A hírnökök bármikor visszavonhatják a hozzájárulásukat bizonyos jövőbeli adatkezelések vonatkozásában. Ha egy hírnök visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, egyes személyes adatok ilyen hozzájárulás hiányában továbbra is kezelhetők a Jehova Tanúi világméretű tagsági nyilvántartásának vezetéséhez és naprakészen tartásához fűződő jogos érdek, illetve az adatvédelmi jogszabályokban biztosított egyéb jogcím alapján. A hírnökök tudnak arról, hogy jogosultak a lakóhelyük szerinti ország adatvédelmi hatóságánál panaszt tenni.

Jehova Tanúi az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban számos eljárási és biztonsági intézkedést vezettek be a személyes adatok védelme érdekében. A hírnökök tudják, hogy a személyes adataikhoz csak egy korlátozott számú, erre felhatalmazott személy férhet hozzá a fenti célok megvalósítása érdekében.

Az illetékes adatvédelmi tisztviselőhöz az alábbi e-mail-címen lehet megkeresést intézni:

DataProtectionOfficer.SI@jw.org.

A hírnökök tudomásul veszik, hogy a lakóhelyük szerinti országban az adatkezelő személye és elérhetőségei, valamint szükség szerint a képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei a jw.org weboldal „Adatvédelmi elérhetőségek” oldalán találhatók.

Vallási tevékenységeink, a jogszabályi környezet vagy a technológia változása következtében adatkezelési gyakorlatunk időről időre változhat. Ha a jelen, „Személyes adatok kezelése” oldalon található információ módosítása válna szükségessé, a változásokat ezen az oldalon tesszük közzé annak érdekében, hogy a hírnökök mindig tisztában legyenek azzal, hogy milyen adatokat gyűjtünk, és azokat hogyan használjuk fel. Kérjük, időnként látogass vissza erre az oldalra, hogy tájékozódni tudj a változásokról.