Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Ki sa Watch Tower Bible and Tract Society a ye?

Ki sa Watch Tower Bible and Tract Society a ye?

Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania a se yon asosyasyon ki pap chèche fè lajan. Yo te anrejistre l nan ane 1884 anba lwa Commonwealth nan Pennsilvani, Ozetazini. Temwen Jewova yo sèvi avè l pou yo soutni travay predikasyon y ap fè nan lemonnantye a, sa ki gen ladan l pibliye Bib ak piblikasyon ki baze sou Bib la.

Ann amoni ak pwòp lwa òganizasyon an, objektif asosyasyon an gen rapò ak “relijyon, ansèyman ak èd nou bay”, sitou pou “preche epi anseye Levanjil Wayòm Bondye a Kris Jezi ap dirije”. Se envite yo envite yon moun vin fè pati asosyasyon an, men se pa kantite ofrann li bay k ap fè l rive fè pati asosyasyon sa a. Manm asosyasyon an ansanm ak moun ki alatèt li yo ede Kolèj santral Temwen Jewova yo.

Lòt asosyasyon legal

Anplis de Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Temwen Jewova yo itilize plizyè asosyasyon legal nan plizyè peyi. Pami asosyasyon sa yo, genyen ki gen “Watch Tower” oswa “Watchtower” oswa yo gen non sa yo ki tradui ki fè pati non asosyasyon sa yo.

Asosyasyon legal sa yo pèmèt nou akonpli anpil bagay depi lè yo te etabli yo. Yo pèmèt nou fè travay tankou:

  • Redaksyon ak edisyon. Nou pibliye anviwon 220 milyon Bib ak anviwon 40 milya piblikasyon ki baze sou Bib la, nan plis pase 700 lang. Sit Entènèt jw.org la pèmèt moun li Bib la sou Entènèt nan plis pase 120 lang san yo pa peye pou sa, e li pèmèt yo jwenn repons moun poze sou Bib la tankou: “Ki sa Wayòm Bondye a ye?

  • Fòmasyon. Nou òganize plizyè lekòl pou bay enstriksyon ki baze sou Bib la. Pa egzanp, depi 1943, gen plis pase 8000 Temwen Jewova ki benefisye bonjan fòmasyon nan Lekòl Gileyad, sa ki pèmèt yo kapab sèvi kòm misyonè oswa sa ki pèmèt yo patisipe nan fè travay n ap fè nan lemonnantye a vin stab epi vin djanm. Anplis de sa, chak semèn gen plizyè milyon moun, sa ki gen ladan l moun ki pa Temwen, ki jwenn fòmasyon nan reyinyon ki fèt nan chak kongregasyon nou yo. Nou fè plizyè klas alfabetizasyon tou e nou gen yon liv ki fèt nan 110 lang pou ede moun aprann li ak ekri.

  • Èd nou bay. Nou ede moun k ap soufri akoz yon katastwòf, kit se moun ki te lakòz li tankou masak ki te fèt nan Wannda nan ane 1994, kit se katastwòf natirèl tankou tranblemanntè ki te pase ann Ayiti nan ane 2010.

Byenke anpil nan travay sa yo te rive fèt grasa asosyasyon legal nou itilize yo, men travay nou an pa depann de okenn nan yo. Se chak kretyen ki gen responsablite pou akonpli misyon Bondye ba yo pou preche epi anseye bon nouvèl la (Matye 24:14; 28:19, 20). Nou kwè Bondye ap soutni travay n ap fè a epi se li ki Sila a k ap kontinye “fè l grandi a”. — 1 Korentyen 3:6, 7.