Se Ozetazini syèj mondyal nou an ye. Men, nou pa yon sèk ameriken pou rezon ki vin apre yo:

  • Gen moun ki defini yon sèk kòm yon gwoup ki soti nan yon relijyon ki deja etabli. Temwen Jewova yo pa soti nan yon lòt relijyon. Okontrè, nou kwè n ap suiv Jezi menm jan kretyen yo nan premye syèk la te konn fè sa.

  • Temwen Jewova yo aktif nan travay predikasyon y ap fè a nan plis pase 230 peyi ak tèritwa. Kèlkeswa kote n ap viv, se Jewova ak Jezi nou rekonèt kòm pi gwo otorite se pa gouvènman ameriken oswa nenpòt lòt gouvènman lèzòm. — Jan 15:19; 17:15, 16.

  • Tout ansèyman nou yo baze sou Bib la, yo pa chita sou sa kèk lidè relijye Ozetazini ta ekri. — 1 Tesalonisyen 2:13.

  • Se Jezi n ap suiv, nou pap suiv okenn dirijan sou tè a. — Matye 23:8-10.