Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Èske Temwen Jewova yo kwè nan Jezi?

Èske Temwen Jewova yo kwè nan Jezi?

Wi. Nou kwè nan Jezi ki te di: “Se mwen ki chemen an, se mwen ki verite a e se mwen ki lavi a. Pèsonn pap vin jwenn Papa a si l pa pase pa mwen menm.” (Jan 14:6). Nou kwè Jezi te soti nan syèl la vin sou tè a e l te sakrifye lavi l antanke yon moun pafè kòm ranson (Matye 20:28). Lanmò li ak rezirèksyon l rann li posib pou moun ki demontre lafwa nan li jwenn lavi ki pap janm fini an (Jan 3:16). Nou kwè tou Jezi ap gouvène nan Wayòm selès Bondye a antanke Wa e Wayòm sa a pral pote lapè sou tout tè a (Revelasyon 11:15). Men, nou pran sa Jezi te di yo pou laverite lè l te di: “Papa a gen pi gwo pozisyon pase m.” (Jan 14:28). Se sa k fè nou pa adore Jezi, piske nou pa kwè se li ki Bondye Toupisan an.