Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Ki sa yon etid Labib ye?

Ki sa yon etid Labib ye?

Temwen Jewova yo ofri moun etid Labib pou yo ede yo jwenn repons anpil kesyon tankou:

  • Kiyès Bondye ye?

  • Èske Bondye enterese nan mwen toutbonvre?

  • Ki jan mwen ka amelyore maryaj mwen?

  • Ki jan m ka jwenn kè kontan nan lavi a?

Pi ba a, n ap jwenn repons kèk kesyon moun poze souvan sou etid Labib nou fè ak moun.

Ki sa nou etidye ak moun yo? Nou etidye sijè ki pale sou “Bondye” oswa “maryaj” e nou egzamine diferan vèsè biblik ki gen rapò ak sijè a. Lè nou konpare vèsè yo, nou wè ki sa Bib la anseye an gwo sou sijè a e konsa nou kite Bib la esplike tèt li.

Nou itilize liv Ki sa Labib anseye toutbonvre? a pou nou etidye Labib ak moun yo. Liv sa a gen yon seri sijè byen klè ladan l tankou ki sa Bib la anseye toutbonvre sou Bondye, Jezi ak avni nou.

Konbyen kòb w ap peye pou yo etidye Labib avè w? Etid la gratis e nou pa mande lajan pou liv nou yo.

Konbyen tan chak etid pran? Gen anpil moun ki pase anviwon inèdtan ap etidye Labib ak nou chak semèn. Men, pa gen yon kantite tan fiks pou etid la. N ap fè l selon tan ou dispoze pou sa.

Si m mande yon etid Labib, sa k ap pase apre sa? Lè w mande yon etid Labib, yon Temwen Jewova ap vizite w nan lè ak nan kote k ap bon pou ou a. L ap pran kèk minit pou l montre w ki jan yon etid Labib fèt. Si w renmen etid la, l ap kontinye vizite w.

Si m aksepte etidye Labib, èske mwen oblije vin yon Temwen Jewova? Non. Temwen Jewova yo renmen anseye moun Labib, men nou pa janm fòse pèsonn vin fè pati relijyon nou an. Okontrè, nou montre yo sa Bib la di ak respè toutpandan nou rekonèt chak moun gen dwa pou l chwazi nan ki sa l ap kwè. — 1 Pyè 3:15.