Èske w ta renmen aprann plis bagay sou Bib la? Si w ta renmen sa, pwofite etid biblik gratis n ap ofri tout moun lakay yo a. Ranpli fòmilè ki vin apre a pou w mande yon etid biblik.