Gade ki jan moun nan yon fanmi vin gen pi bon relasyon youn ak lòt pandan y ap anseye Labib nan tèritwa ki izole.