Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Nou rive jwenn Sannte ak Womanichèl ki ann Almay yo

Gen plizyè milye Sannte ak Womanichèl k ap viv ann Almay *. Sa pa gen lontan, Temwen Jewova yo te pwodui yon seri feyè, bwochi ak videyo ki baze sou Bib la nan lang moun sa yo ki se womani *.

Nan yon kanpay espesyal Temwen Jewova yo te fè nan mwa septanm ak oktòb 2016, yo te fè tout sa yo kapab pou yo bay Sannte ak Womanichèl yo kèk enfòmasyon nan lang womani nan plizyè vil Almay tankou Bèlen, Bremèhavenn, Fraybèg, Hanmbèg ak Haydebèg. Epitou, yo te fè aranjman pou gen kèk reyinyon ki fèt nan Sal Wayòm yo nan lang womani.

Yo te vrèman byen reyaji!

Anpil Sannte ak Womanichèl te sezi pou kanpay sa a Temwen Jewova yo te fè a e yo te kontan anpil. Men sa Andre ak Esther, yon mari ak madanm li ki te patisipe nan kanpay la, di: “Moun yo te kontan anpil pou efò espesyal sa a nou te fè pou nou jwenn yo a.” Anpil moun te santi sa touche yo lè yo te tande e yo te li mesaj Bib la nan lang manman yo. Gen yon jèn dam ki te gade videyo Poukisa nou dwe etidye Labib? nan lang womani ki tèlman pa t ka kwè sa l te wè a ki t ap plede di: “Men sa se lang mwen!”

Gen yon Temwen ki rele Matthias, ki te patisipe nan kanpay la nan vil Hanmbèg, ki di: “Madanm mwen avè m te nan yon gwoup uit Temwen ki t al vizite yon zòn kote te gen anviwon 400 Sannte ak Womanichèl k ap viv la. Chak moun nou te pale avè l te mande nou piblikasyon.” Bettina, ki te patisipe nan kanpay Hanmbèg la tou, te di: “Gen kèk moun ki te kriye lè yo te wè Temwen Jewova yo pwodui yon seri piblikasyon nan lang womani.” Gen anpil nan moun yo ki te kòmanse li piblikasyon yo awotvwa tousuit, e genyen ki te pran piblikasyon pou zanmi yo.

Anpil Sannte ak Womanichèl te aksepte vin asiste reyinyon nou te fè yo. Anpil nan 94 moun ki te asiste reyinyon Hanmbèg yo potko janm antre nan yon Sal Wayòm. Nan Raylengenn, toupre Haydebèg, te gen 123 moun ki te asiste yon reyinyon. Apre reyinyon an, senk moun ki pale womani te mande yon etid biblik.

Temwen Jewova yo te distribye prèske 3 000 feyè ak bwochi pandan kanpay la. Yo te pale ak plis pase 360 Sannte ak Womanichèl e yo te kòmanse etidye Labib ak 19 nan yo. Gen plizyè ladan yo ki te di: “Nou tèlman kontan dèske Bondye rive jwenn nou!”

^ § 2 Sannte yo se yon ti gwoup moun k ap viv ann Ewòp delwès ak Ewòp santral, e Womanichèl yo se yon ti gwoup moun ki soti ann Ewòp delès ak nan sidès Ewòp.

^ § 2 Gen yon diksyonè sou Entènèt (Encyclopædia Britannica Online) ki fè konnen lang womani yo gen “60 dyalèk oswa plis ki vrèman diferan youn ak lòt”. Pou pi senp, nan atik sa a, nou itilize mo “womani” pou n pale de lang Sannte ak Womanichèl k ap viv ann Almay yo pale a.