Dimitry te jwenn èd pou l chanje fason l t ap viv e l te vin jwenn vrè bonè a.