Al gade sa k anndan l

Yon Toudegad senplifye

Yon Toudegad senplifye

Nan mwa jiyè 2011 nou te kòmanse pibliye yon edisyon senplifye nan Toudegad anglè a. Se yon bagay nou t ap eseye pandan yon peryòd ennan. Kounye a, peryòd la fini, e nou pran desizyon pou nou kontinye pibliye edisyon senplifye a nètale.

Apati janvye 2013, gen yon edisyon senplifye ki disponib nan lang espayòl, fransè ak pòtigè.

Yo fè edisyon senplifye anglè a pou yo ede moun k ap asiste reyinyon nan yon kongregasyon kote yo pale anglè, men anglè pa lang manman moun sa yo.

Depi lè nou te pibliye premye nimewo a, nou te resevwa yon pakèt lèt remèsiman. Youn nan lèt sa yo se yon sè ki rele Rebecca ki gen 64 an k ap viv nan Liberya e ki pa t janm al lekòl ki te voye l. Men sa l te ekri: “M ap aprann li. Pafwa, mwen li Toudegad la, men m pa konprann li. Mwen renmen edisyon senplifye a. Mwen rive konprann li.

Gen anpil paran ki sèvi ak edisyon senplifye a pou yo ede pitit yo prepare pou Etid Toudegad la, youn nan reyinyon Temwen Jewova yo fè.

Rosemary ap leve twa tifi ki se pitit pitit li. Men sa l ekri: “Se te toujou yon tètchaje pou m etidye Toudegad la ak timoun yo. Nou te oblije sèvi ak yon diksyonè pou n chèche siyifikasyon anpil mo. Nou te konn tèlman pran tan pou n konprann ekspresyon yo itilize nan kèk atik, souvan, sa te konn fè timoun yo pa rive disène pwen enpòtan yo. Kounye a, nou gen tan pou n egzamine vèsè yo e pou n chèche wè rapò yo genyen ak atik la.

Men yon egzanp ki montre diferans ki genyen ant tèks nòmal la ak tèks senplifye a: Lè yo t ap dekri yon reyinyon apot Kris yo te fè, reyinyon yo rapòte nan Travay chapit 15 lan, nan edisyon nòmal la, yo te di: “Deba ki te vin genyen an, se pa t yon deba teyolojik annuiyan sou bagay ki pa gen sans, men se te yon konvèsasyon vivan ki gen rapò ak ansèyman.” Nan edisyon senplifye a, yo te di: “Reyinyon yo te fè a pa t yon deba ki te chita sou yon bann detay ki pa gen okenn valè, men se te yon deba vivan sou ansèyman biblik.