Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Yo transfere ekip tradiksyon lang espayòl la al ann Espay

Yo transfere ekip tradiksyon lang espayòl la al ann Espay

Jezi te di y ap gen pou yo preche moun sou tout tè a bon nouvèl Wayòm nan (Matye 24:14). Depi 1909, yo tradui piblikasyon Temwen Jewova yo ki baze sou Bib la ann espayòl yon fason pou yo ede tout moun sou tè a ki pale espayòl tande mesaj Wayòm nan nan lang manman yo. Lang chinwa se lang manman pifò moun sou tè a e lang espayòl la vini tousuit apre l. Gen anviwon 500 milyon moun sou tout tè a ki pale espayòl.

Men sa William, youn nan manm ekip tradiksyon an te di: “Espayòl se yon lang entènasyonal moun pale nan plizyè peyi ki gen kilti diferan. Objektif nou se fè yon tradiksyon ki ka touche kè moun tout kote, ki gen nivo edikasyon diferan e ki pap viv menm jan.” Pou ekip tradiksyon espayòl la rive touche kè tout moun sa yo, yo te chwazi tradiktè yo pami moun ki soti nan peyi tankou: Ajantin, Etazini, Gwatemala, Irigwe, Kolonbi, Meksik, Pòtoriko, Salvadò, Venezyela e natirèlman ann Espay.

Pandan plizyè dizèn ane, se Ozetazini Temwen Jewova yo te tradui piblikasyon yo ann espayòl grasa èd tradiktè ki ann Ajantin, Meksik ak Espay. Men, an 1993, yo te transfere ekip tradiksyon an Pòtoriko, sa ki te pèmèt tradiktè yo travay ansanm menm kote.

An mas 2012, yo te deside transfere biwo tradiksyon espayòl la ankò, e fwa sa a, se nan biwo filyal Temwen Jewova yo ann Espay yo te mete l. Men sa Edward sonje: “Nou pa t sèlman bezwen deplase moun, bagay pèsonèl nou ak ekipman travay nou, men nou te dwe deplase ak yon ‘manm’ enpòtan nan depatman nou an: Bibliyotèk ekip tradiksyon an.” Bibliyotèk la gen anviwon 2500 piblikasyon ladan l, san wete plizyè santèn tradiksyon Labib ann espayòl.

Yo te byen resevwa yo ann Espay.

Ekip tradiksyon lang espayòl la te rive nan nouvo lokal la nan dat 29 me 2013, e yo te byen resevwa frè ak sè yo nan fanmi Betèl Espay la. yo te travèse Oseyan Atlantik la ak tradiktè yo, materyèl referans yo ak ekipman travay yo, men piske yo te travay di e yo te fè bonjan planifikasyon, moun k ap tann piblikasyon Temwen yo tradui ann espayòl yo pa t menm rann yo kont travay yo te kanpe. Men sa Edward te di: “Se mesaj Wayòm nan ki enpòtan e nou vle plis moun posib ki pale espayòl rive li mesaj sa a.”