Gid pou etid sa a baze sou chapit 7 liv Ki sa Labib kapab anseye nou? an.

Gade si li nòmal pou nou nan lapenn lè nou gen yon moun nou renmen ki mouri, e gade kòman Bondye pral retire lapenn sa a.