Gid pou etid sa a baze sou chapit 2 liv Ki sa Labib kapab anseye nou? an.

Aprann rezon ki fè Bib la se yon kado san parèy Bondye ban nou.